Laatuyhtiöistä ja laadun mittaamisesta

Kun palstalla on keskustelut aiheesta laatuyhtiön niin en malta olla nostamatta ensin esiin (erästä ) laadun määritelmää: Laatu on tuotteen tai palvelun kyky täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset. Osakepoiminnassa tämä varmaankin tarkoittaa aika suoraviivaisesti riskin ja tuoton kulkevan käsikädessä: Korkeaa tuottoa haluavan on siedettävä suurempia tuotonvaihteluja.

Itse ole pitkään harrastanut mittaamista, lähinnä teknologian tason mittaamista patenttien avulla, niin yhtä hyvin pörssiyhtiöiden laadukkuutta voisi pyrkiä mittaamaan sopivalla mittarilla.

Laatujärjestelmillä kuten TQM on todettu pitkällä aikavälillä yhteys osakkeiden tuottoon (esim.  Hendricks & Singhal)

Mutta samanlaisia yhteyksiä on monilla muillakin yritysten hyvyyden mittareilla. Patenttien lukumäärällä ja niiden laadulla on mm. todettu yhteys osaketuottoon kuten olen todennut mm. Piksu-kirjoittajien yhteisessä kirjassamme Rakkaudesta sijoittamiseen.

Nyt tuore suomalaistutkimus kertoo, että organisaatiopääoma, tutkimus- ja kehittämistoiminta ja patentointi vaikuttavat merkittävästi suomalaisyritysten markkina-arvoon.

Olisi mielenkiintoista tutkia, onko hyvinkin erilaisilla yritysten rankig-listoilla varsin yhtenevä vaikutus osaketuottoon, ts. onko yhdentekevää millä kriteerillä yhtiöt asetetaan paremmuusjärjestykseen.

Related Posts

M2-rahavaranto EU:ssa
Yhteiskunta

Ylilyöntien aikakausi?

2020-luku on alkanut monessa mielessä ikävästi. Suomessa vuosikymmen alkoi vähälumisimmalla talvella yli vuosisataan, mikä nosti ilmastonmuutoskeskustelua hetkeksi pöydälle. Talven vähälumisuus jäi kuitenkin huomionaiheena nopeasti taka-alalle,

Sijoittaminen

Sijoittamisen teoria ja käytäntö

Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju on vuosien ajan kirjoittanut korostetun paljon säännöllisestä osakkeiden ostamisesta, allokaatiosta, osinkojen merkityksestä, korkoa korolle –efektistä ja osinkoa kasvattavista firmoista, osinkoaristokraateista.

Oksaharjun kunniaksi

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com