LähiTapiola: Suomalaisten lomabudjetit ovat tänä vuonna säästeliäitä

Yleinen taloustilanne vaikuttaa joka kolmannen lomasuunnitelmiin. Tulos käy ilmi LähiTapiolan asiakaskyselystä. Taloustilanne näkyy yleisenä varovaisuuden lisääntymisenä ja esimerkiksi siten, että yhä useampi hoitaa matkajärjestelyt itse verkon kautta matkatoimiston sijaan. Asiakkailta tiedusteltiin myös  heidän lomabudjettiaan. Noin puolet vastaajista aikoo käyttää lomaansa alle 1000 euroa.

Vastausten perusteella yleinen taloustilanne näkyy kesälomasuunnitelmissa monella tavalla: taloustilanne vaikuttaa joko siihen, että kesällä matkustetaan aiempaa lähemmäs, entistä vähemmän tai totuttua halvemmalla.

Yksi tärkeä muutos suomalaisten aiempaan käyttäytymiseen on se, että matkatoimiston sijaan ihmiset hoitavat matkajärjestelynsä yhä useammin itse. Kyselyyn vastaajista jopa 70 prosenttia ilmoitti varaavansa ulkomaanmatkoilla lennon ja majoituksen itse verkon kautta.

Yleinen taloustilanne näkyy lomasuunnitelmissa

Vastaajien lomasuunnitelmiin oli vaikuttanut yleinen epävarmuus taloustilanteessa, reaalitulotason pienentyminen, muutos työtilanteessa (lomautus tai työttömyys) sekä yleinen hintatason nousu, joka vähentää matkustamiseen käytettävää rahaa.

Suomen työttömyysaste kääntyi kesällä 2012 hienoiseen nousuun, mutta on säilynyt kuitenkin maltillisena. LähiTapiolan Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan taloususko kuitenkin jakaa suomalaiset. Keväällä jopa kolmannes suomalaisista odotti Suomen talouden supistuvan entisestään. Tämä saattaa näkyä ihmisten käyttäytymisessä ja epävarmuus vaikuttaa esimerkiksi lomasuunnitelmiin.

Valtaosa säästää lomaan tarvittavat rahat etukäteen – lomabudjetti noin 1 000 euroa

Kyselyssä tiedusteltiin myös sitä, miten loma rahoitetaan. Yli 60 prosentti vastaajista ilmoitti säästävänsä etukäteen ja vain joka kymmenes vastaaja aikoo turvautua kesälomansa maksamisessa luottoon tai lainan ottamiseen.

Kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin myös sitä, mikä on heidän tämänvuotinen lomabudjettinsa. 45 prosenttia vastaajista aikoi käyttää lomaansa alle 1 000 euroa. 31 prosenttia vastaajista taas uskoi, että lomabudjetti nielee 1 000-1 999 euroa. Vain muutamalla prosentilla loma tulee viemään yli 5000 euroa.

LähiTapiolan tutkimusten mukaan suomalaisten varautumisessa talouden epävarmuuteen on suuria eroja. Yli 20 prosentilla suomalaisista ei ole juuri lainkaan puskurivaroja eli arjen käyttövaroista erillisiä, helposti käyttöön otettavia varoja. Yhtä usealla niitä on vain 3 000 euroa.

Miten taloustilanne vaikuttaa lomasuunnitelmiin? Ohessa vastaajien kommentteja:

”Harkitsen enemmän rahan käyttöä, koska hinnat ovat nousseet miltei joka elämän osa-alueella sekä olen osittain karsinut turhia kuluja. Vakituinen työ toki auttaa, mutta sitä ei pidä ottaa itsestäänselvyytenä.”

”Yleinen epävarmuus työmarkkinoilla. Jatkuva hokeminen lamasta pistää miettimään kulutusta hieman tarkemmin.”

”Matkustaminen vähentynyt ja hinta entistä merkittävämpi tekijä kohteen valinnassa.”

Related Posts