Maailmantalous kasvaa; Suomi seuraa perässä

Makrotalouskatsaus toukokuu / 2010     Kai Nyman         

 

Source: http://www.ism.ws

Maailmantalous tasapainottuu, vientiteollisuus kukoistaa ja globalisoituva taloudellinen työnjako on kehittyvien maiden kasvun moottori. 

Sentimentti-indikaattorit

Teollisuuden näkymät ovat ovat hyvät mutta länsimaiset kuluttajat katsovat tulevaisuuteen empien, mielessään huoli talouden perustekijöistä. Yllä oleva JP-Morgan:n kokoaman tilastotieto kuvaa hyvin talouselämän näkemystä tilanteesta. Kaikki suhdannelaitokset (JP-Morgan, IFO, OECD, ISM) suituttavat samaa positiivista mantraa. Ainoastaan Kiinan ja Brasilian kehityksessä on OECD:n mukaan pientä stabiloitumista. 

Inflaatio, korko ja valuutat

Korkomarkkinat odottavat, että keskuspankit nostavat korkoja vasta ensi vuoden vaihteessa.

Kreikan valtion taloudenpito on ollut leväperäistä, velkaantumista on peitelty ja toiminta on ollut kaikin puolin holtitonta. Ongelma on kuitenkin poliittinen. Rahallisesti Kreikan pelastamiseen kuluu varoja noin kymmenesosa siitä, miten paljon kelvottomien asuntolainojen alaskirjaukset tuottivat Euroopan pankeille. Pankkikriisi oli siis paljon isompi rahallinen ongelma kuin Kreikan valtion pelastaminen. Kriisillä voi olla oikein hoidettuna positiivisiakin vaikutuksia:

  • kriisin julkinen käsittely heikentää Euron arvoa ja parantaa vientivetoista toipumista lamasta nyt kun tätä tukea eniten tarvitaan
  • Kreikan kriisi edesauttaa sisäisten kontrollirakenteiden syntymistä EU alueelle ja voi parhaimmillaan antaa varoittavan esimerkin siitä miten taloudellinen itsenäisyys ja kansalaisten vaurautta menetetään valtiovallan holtittoman toiminnan seurauksena

Reaalitalous

Kaikki reaalitalouden indikaattorit kertovat kestävästä kasvusta. Raaka-aineiden ja teollisuuden komponenttien hinnat ovat nousseet taantumaa edeltäneelle tasolle ja samoin on rahtien laita.

Missään ei vielä näy ylikuumenemisen merkkejä. Öljyn hinta on tasolla, joka mahdollistaa vaikeasti hyödynnettävien uusien lähteiden avaamisen ja sama koskee monia muitakin raaka-aineita. Mitään huonosta saatavuudesta johtuvaa ylihintapiikkiä ei ole syntynyt, vaan hintatasot ovat suurin piirtein kohdallaan.

Taantuma käynnistyi USA:n asuntomarkkinoilta. Nyt asuntojen myyntiajat lyhenevät, rakennusosakkeiden kurssit nousevat ja jopa uusien aloitettujen kohteiden määrä on kääntymässä nousuun. Taantuma alkaa näiltäkin osin olla ohitse. Suomessa asuntojen hinnat ovat sen sijaan aika lailla korkealla ja meillä voi olla kasvamassa ihan ikioma asuntokupla, mutta hätä ei ole suuri niin kauan kuin korot pysyvät alhaalla. 

Suomen tilanne

Suomen tilanne on kehittynyt tilastojen valossa huonommin kuin monen muun maan ja ansaitsee siksi erityistä huomiota:

  • Menetimme tämän taantuman yhtydessä paljon teollista tuotantoa, ja pudotus on ollut suurinta teknologiateollisuudessa. Elektroniikan ja sähköteknillisen teollisuuden vienti on laskenut kaikkein rajuimmin. Tämä ei johdu siitä että suomalaisen elektroniikkainsinöörin osaaminen olisi viime vuosina heikentynyt suhteessa esimerkiksi palvelualaan tai konepajateollisuuteen. Syy surkeaan kehitykseen taitaa juontaa suomalaisen elektroniikkateollisuuden keskittyneisyydestä. Yhden yrityksen toiminta ja johtamiskulttuuri on vaikuttanut vientiteollisuuden rakenteeseen. Sijoittaja tietää että kaikkia panoksia ei kannattaisi laittaa samaan koriin ja jos niin tekee, niin jossakin vaiheessa voi tulla ongelmia.
  • Palvelutaseemme on viimeisten vuosien aikana muuttunut positiiviseksi ja meistä on tullut palvelujen viejä.
  • Vaihtotaseemme on edelleen tasapainossa ja yksityissektorin säästäväisyys kompensoi valtion tilanteeseen nähden hieman ylimitoitettua rahankäyttöä 
  • Teollisuutemme palkkataso on vuoden 2009 aikana laskenut suhteessa muuhun yhteiskuntaan ja tämä indikoi sitä, että teollisuus on nopeasti sopeuttanut kustannusrakennettaan vallitsevaan tilanteeseen.
  • Pienet ja keskisuuret yritykset menestyvät hyvin. Suuret yritykset ovat vähentäneet toimintojaan tai siirtäneet bulkkitiotantoaan (paperi,..) muualle, mutta PK sektori on kyennyt korvaamaan menetyksiä.

Kaikenkaikkiaan vaikuttaa siltä, että täällä asioihin tartutaan ja yhteiskuntaan luotetaan. Poliittinen johtomme on ollut hieman korruptoitunutta, mutta tämä ei ole juurikaan vahingoittanut sitä kuvaa mikä ihmisillä on yhteiskunnasta ja sen eri toimijoiden rehellisyydestä ja suoruudesta. Tälle luottamuksen ilmapiirille on helppo rakenta ja uskon, että aikanaan toivumme tästä lamasta. Ehkä hieman myöhemmin kuin muut, mutta kyllä tänne kannattaa investoida.

Sijoitusmarkkinat

Sijoitusmarkkinat ovat rauhoittuneet ja tätä mittaava VIX indeksi onkin laskenut lähelle taantumaa edeltänyttä arvoaan. Markkinat luottavat että taantuma ja kriisit ovat ohitse.

HEX yhtiöiden P/E arvot ovat kohtuullisen reippaita, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö Suomen pörssissä olisi nousuvaraa kun yritysten tekemät säästöt alkavat vaikuttaa ja kun vielä kysyntäkin elpyy. Piksu:n osakemarkkinoita mittaavassa kyselyssä yli 60% vastaajista uskoi pörssikurssien nousevan toukokuussa. smiley

Related Posts

Kevyttä

Euroopan tukiunioni

Suomessa v. 1994 järjestettiin kansanäänestys EU:hun liittymisestä ja ”kampanjoin” aika tavalla liittymisen puolesta. Kaikenlaisia mielipiteitä minullakin on ollut 🙂

EU on ehkä aina ollut tai ainakin