Maksuvälinepetos on yksi nopeimmin lisääntyneistä rikoksista Suomessa

Maksuvälinepetokset ovat nopeasti lisääntyneet Suomessa. Tilastokeskuksen lokakuussa julkaistun tutkimuksen mukaan, viranomaiset kirjasivat 85 % enemmän maksuvälinepetoksia vuoden 2016 tammikuun ja syyskuun välisenä aikana verrattuna samaan aikajaksoon vuonna 2015. 

Suomen laki määrittelee maksuvälinepetoksen teoksi, jossa henkilö käyttää luvatta tai luvanvastaisesti toisen maksuvälinettä saadakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä. Maksuväline voi olla luotto-, pankki- tai maksukortti, shekki tai mikä tahansa muu väline, jolla voidaan tehdä maksuja tai tilisiirtoja. 

 

Tilastokeskuksen kuvitelma petoksista ja maksuvälinepetoksista vuosilta 2010-2016.

Screen Shot 2016-10-25 at 10.30.24.png

 

Maksuvälinepetoksen tekotapoja
Tämän vuoden tammikuun ja syyskuun välillä suomalaisten viranomaisten tietoon tuli 13 300 maksuvälinepetosta, joista melkein puolet tehtiin ulkomailla. Maksuvälinepetoksia voidaan tehdä monella eri tapaa ja maksuvälinepetostavat muuttuvat tekniikan kehittyessä. Yleisiä tapoja tehdä maksuvälinepetos ovat muun muassa fyysisessä maailmassa tapahtuva skimmaaminen sekä verkossa tapahtuva datakaappaus ja tilausansa. 

Datakaappauksella tarkoitetaan maksuvälinetietojen hakkerointia verkossa toimivilta palvelimilta, kuten vaikka verkkokaupasta. Datakaappausten estämiseksi on otettu käyttöön PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), joka käytännössä määrittelee missä ja miten maksukorttitietoja ja –tapahtumia säilytetään turvallisesti.

Maksukorteista voidaan kerätä tietoa myös skimmaamalla, eli lisäämällä maksupäätteeseen ylimääräinen laite, joka kerää tietoa niihin syötetyistä maksukorteista. Maksukorteista kerättyjä tietoja käytetään taloudellisen hyödyn saamiseksi, eli maksuvälinepetokseen. Kirjattu korkea määrä ulkomailla tehdyistä maksuvälinepetoksista voi johtua nopeasti yleistyneistä tilausansapetoksista. Tilausansassa tarjotaan jotain tuotetta erityisen halpaan hintaan, jonka mittaviin tilausehtoihin on lisätty kohta, jossa sitoudutaan palvelun jatkuvaan tilaukseen, minkä seurauksena maksukortilta veloitetaan summa tasaisin väliajoin. 

Maksuvälineen turvallisuus
Maksukorttien turvallisuutta voidaan lisätä helposti. Maksukorteille voidaan asettaa maarajoituksia, jotka estävät kortin käytön ulkomailla tai päivittäinen nostoraja, joka rajoittaa kortin päivittäistä käyttöä. Näitä rajoituksia voidaan yleensä muokata helposti oman maksukortin verkkopalvelussa tai verkkopankissa, jolloin maarajoituksia voi muuttaa esimerkiksi loman ajaksi. Maksukortin PIN-koodia ei kannata säilyttää samassa paikassa maksukortin kanssa ja  PIN-koodi on hyvä suojata maksupäätteitä käytettäessä. 

Lisäksi valveutunut kuluttaja huolehtii maksukorttinsa turvallisesta säilytyksestä, seuraa korttitapahtumiaan nähdäkseen epäilyttäviä tapahtumia ja ostaa tuotteita vain luotettavista verkkokaupoista, jotka käyttävät suojattua yhteyttä ja suojaavat asiakkaidensa maksukorttitietoja ja -tapahtumia. 

 

Lähteet:
Finlex
PCI
Poliisi
Tilastokeskus

 __________________________________________________________________________________________________________________

Tuuli Viinanen / VertaaEnsin.fi 

 

Related Posts