Matti Vanhanen: Riskiä kantavan omistaja-yrittäjän asema on avain Suomen kilpailukykyyn

Verotuksen on kannustettava yrityksiä kasvuun, vakavaraisuuden parantamiseen ja uuden kehittämiseen, sekä omistajia pitkäjänteisyyteen, Suomessa pysymiseen ja riskinottoon. Tämä kokonaisuus on Perheyritysten liitolle keskeistä verouudistuksessa. Ilman näiden päälinjojen toteuttamista uudistusta ei kannata tehdä. Pelisäännöt on saatava pitkäksi aikaa vakaiksi, Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen linjaa.

– Selvisimme lamasta suhteellisen pienin vaurioin juuri yritysten vahvojen taseiden ansiosta. Verotuksella ei pidä kannustaa yrityksiä palaamaan velkavetoisuuteen. Taseiden vahvistaminen onkin asetettava verouudistuksen lähtökohdaksi, Vanhanen toteaa.


Perheyritysten liitto pitää tärkeänä, että pääomat ohjautuvat työllistävään yritystoimintaan ja yritystoimintaan liittyvää riskinottoa kannustetaan. Tällä hetkellä pääomatuottoja passiivisesta omaisuudesta (esimerkiksi vuokra- ja korkotuotot) verotetaan usein lievemmin kuin yritykseen tehtyä sijoitusta. Liiton mielestä pääomatulojen välille pitää saada yhdenvertaisuus verotuksessa. Niin sanottu normaalituottomalli heikentäisi yhdenvertaisuutta entisestään.

Painopiste perintö- ja lahjaverosta omaisuuden myyntivaiheeseen

Perheyritysten liitto korostaa perintö- ja lahjaverotuksen uudistamisessa yritysten jatkuvuuden turvaamista ja edessä olevan sukupolvenvaihdosruuhkan helpottamista.

Jotta sukupolvenvaihdoksen verotusta voidaan kehittää yritystoimintaa paremmin tukevaksi, perintö- ja lahjavero on Perheyritysten liiton mukaan pidemmällä aikavälillä poistettava.

Uudessa mallissa verotuksen painopiste siirtyisi omaisuuden myyntivaiheeseen. Yrityksen tai sen osuuden arvonnousuun kohdistuva vero määrättäisiin vasta, kun perinnön- tai lahjan saaja myy yrityksen tai osuuden siitä. Myyjälle useimmiten kertyy käteistä myyntituloa, josta on helppo maksaa vero. Perintö- tai lahjatilanteessa vaikeasti realisoitavasta omaisuudesta – kuten listaamattomasta yrityksestä tai lesken perimästä omasta kodista – on usein mahdotonta irrottaa varoja veron maksamiseen.

– Yritysten kohdalla varat veron maksamiseen on nykyään irrotettava yritystoiminnasta ylimääräisillä osingoilla, jotka rasittavat merkittävästi yrityksen kehittämistä vuosien ajaksi. Nykyinen veromalli estää yritysten kasvua tai ajaa monet omistajat hakemaan yritykselle ostajan ulkomailta, Vanhanen muistuttaa.

Uudistus koskisi yhdenvertaisuuden nimissä kaikkia perintöjä ja lahjoja. Tämän lisäksi PL esittää, että lyhyellä aikavälillä perintö- ja lahjaveroa maksaville yritystoiminnan jatkajille annetaan aina viiden vuoden maksuaika niissäkin tapauksissa, joissa siihen ei nyt ole mahdollisuutta.

Valtion verotulot varmistetaan ja sukupolvenvaihdokset turvataan

Perintö- ja lahjaverotus voidaan uudistaa PL:n esittämällä tavalla pääosin säilyttäen valtion verotulot, koska uudistus pienentäisi luovutusvoittoveroa määrättäessä käytettävää hankintamenoa. Tämä nostaisi useissa tapauksissa valtion verotuloja omaisuuden myyntivaiheessa.

Uudistus loisi nykyaikaan sopivan tavan verottaa omaisuuden arvon nousua ja kohdistaisi veron maksun vaiheeseen, jolloin maksajalla olisi myyntitulon ansiosta käteisvaroja hoitaa vero. Uudistuksessa tuloverolakia olisi muutettava siten, että perintönä tai lahjana saadun omaisuuden myyntivaiheessa omaisuuden hankintamenoksi katsottaisiin omaisuuden hankintameno perinnön- tai lahjan antajalla.

– Uudistus loisi myös edellytykset tuhansille tarvittaville sukupolvenvaihdoksille. Samalla malli ratkaisisi tavallisten perintöjen kohdalla muun muassa leskien tai alaikäisten lasten usein kohtuuttomat tilanteet. Samoin malli edistäisi ajoissa tehtäviä metsätilojen tarvitsemia vapaaehtoisia sukupolvenvaihdoksia, Vanhanen lisää.

Related Posts