Mauri Pekkarinen: Kasvuhakuisille Pk- yrityksille lisää Tekes tukea

Pekkarinen: Valtion yritystuet alle kilpailijamaiden tason – innovaatiovuoto uhkaa!

– Asettamani asiantuntijaryhmän raportti osoittaa, että yritystukien määrä on Suomessa selvästi alle useimpien kilpailijamaiden tason. Suhteessa kansantuotteeseen tai asukaslukuun Suomea enemmän yritystukiin käytetään valtion rahaa muun muassa Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa ja Ranskassa, toteaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen kommentoidessaan valtiontukia arvioineen työryhmän raporttia, joka luovutettiin hänelle 1.2.2011.

 

– Valtaosa yritystuista käytetään pienten ja keskisuurten yritysten kehittämishankkeisiin ja vientiponnistelujen tukemiseen. Raportti osoittaa, että yritystuista suuryrityksille suuntautuu noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Ylivoimaiselta valtaosaltaan se on Tekesin myöntämää innovaatiorahoitusta.

 

– Suomessa ei ole tarvetta lisätä julkista yritystukea. Yritystuen osin uudelleen kohdentaminen on sen sijaan perusteltua. Suurten yritysten Tekes-rahoitusta voidaan kohdentaa nykyistä enemmän kasvuun tähtäävien pk-yritysten kehittämishankkeisiin, painottaa Pekkarinen.

 

– Erityisesti valtion innovaatiorahoituksen sisäinen kohdentuminen on syytä arvioida uudestaan. Noin 2 miljardin suuruisesta vuosittaisesta innovaatiorahoituksesta eli tutkimus- ja kehittämisrahasta reippaasti yli 80 % kohdennetaan perustutkimukseen ja muualla kuin yrityksissä tehtävään tutkimus- ja kehittämistyöhön.

 

– Tätä julkista innovaatiorahoitusta tulee mielestäni suunnata nykyistä enemmän tutkimustyön tulosten, innovaatioiden, tuotteistamiseen, kaupallistamiseen ja yritysten vientikynnyksen madaltamiseen, linjaa Pekkarinen.

 

– Tänään verovaroin rahoitettava osaaminen uhkaa karata tuotannoksi maailmalle, sinne, missä julkiset tuet kaupallistamishankkeisiin ja investointeihin ovat aivan eri luokkaa kuin meillä. Tällainen innovaatiovuoto on pysäytettävä.

One thought on “Mauri Pekkarinen: Kasvuhakuisille Pk- yrityksille lisää Tekes tukea

  1. answer this post
    I will order pre written essay about this good post, at the paper writing service. You definately will need use plagiarism checker. Now, you don’t have to worry about getting a failing mark simply because you have been accused of plagiarizing someone else’s work.

Comments are closed.

Related Posts