Teknologiateollisuus: Suuryritysten T&K tukien vähentäminen vaarantaisi talouskasvua

  Elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen asettama työryhmä on arvioinut työ- ja elinkeinoministeriön suuryrityksille myöntämiä yritystukia. Tänään jättämässään raportissa työryhmä päätynyt johtopäätökseen, että suuryrityksille maksettavilla tuilla on laajasti elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa hyödyttävä vaikutus, joka ulottuu huomattavasti tuen saanutta yritystä laajemmalle.


Raportin mukaan Suomessa yritystukia myönnetään hieman eurooppalaista keskiarvoa vähemmän. Tukien vähentämisellä olisi merkittäviä haittavaikutuksia, joista kärsisivät erityisesti suuryrityksen kanssa yhteistyötä tekevät yritykset ja tutkimusorganisaatiot.

– Suuryrityksille myönnettävät valtiontuet kanavoituvat yhteistyökumppaneille kuten pk-yrityksille, korkeakouluille ja tutkimusorganisaatioille. Näiden yhteistyöverkostojen tukeminen on Suomen talouskasvun kannalta erittäin tärkeää, työryhmän jäsenenä toiminut johtaja Juha Ylä-Jääski Teknologiateollisuudesta painottaa.

Innovaatiopolitiikan rahoituksen kasvu turvattava

Yritysten uusiutuminen on talouskasvun aikaansaamisen kannalta keskeistä, ja julkinen t&k-tuki edistää tehokkaasti yritysten uusiutumista. Suuryritysten tukien vähentämisen haitat olisivat niin suuria, että ne heikentäisivät Suomen talouskasvua.

– T&K-tuen määrän reaalikasvu on turvattava, ja tuki on suunnattava yritysten kehittämiseen ja rakenteen uudistamiseen elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen korostaa.

Yritystuki-instrumentteja tulisi yksinkertaistaa. Suorien yritystukien rinnalle on otettava käyttöön uusi t&k-verokannustin, jonka avulla edistetään yritysten investointeja innovaatioihin ja tuotekehitykseen.

Turunen pitää tärkeänä, että SHOKien rahoitus turvataan ja myös vientirahoitusjärjestelmämme uudistetaan kilpailijamaidemme tasolle.

Related Posts