Teknologiateollisuus: Suuryritysten T&K tukien vähentäminen vaarantaisi talouskasvua

  Elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen asettama työryhmä on arvioinut työ- ja elinkeinoministeriön suuryrityksille myöntämiä yritystukia. Tänään jättämässään raportissa työryhmä päätynyt johtopäätökseen, että suuryrityksille maksettavilla tuilla on laajasti elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa hyödyttävä vaikutus, joka ulottuu huomattavasti tuen saanutta yritystä laajemmalle.


Raportin mukaan Suomessa yritystukia myönnetään hieman eurooppalaista keskiarvoa vähemmän. Tukien vähentämisellä olisi merkittäviä haittavaikutuksia, joista kärsisivät erityisesti suuryrityksen kanssa yhteistyötä tekevät yritykset ja tutkimusorganisaatiot.

– Suuryrityksille myönnettävät valtiontuet kanavoituvat yhteistyökumppaneille kuten pk-yrityksille, korkeakouluille ja tutkimusorganisaatioille. Näiden yhteistyöverkostojen tukeminen on Suomen talouskasvun kannalta erittäin tärkeää, työryhmän jäsenenä toiminut johtaja Juha Ylä-Jääski Teknologiateollisuudesta painottaa.

Innovaatiopolitiikan rahoituksen kasvu turvattava

Yritysten uusiutuminen on talouskasvun aikaansaamisen kannalta keskeistä, ja julkinen t&k-tuki edistää tehokkaasti yritysten uusiutumista. Suuryritysten tukien vähentämisen haitat olisivat niin suuria, että ne heikentäisivät Suomen talouskasvua.

– T&K-tuen määrän reaalikasvu on turvattava, ja tuki on suunnattava yritysten kehittämiseen ja rakenteen uudistamiseen elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen korostaa.

Yritystuki-instrumentteja tulisi yksinkertaistaa. Suorien yritystukien rinnalle on otettava käyttöön uusi t&k-verokannustin, jonka avulla edistetään yritysten investointeja innovaatioihin ja tuotekehitykseen.

Turunen pitää tärkeänä, että SHOKien rahoitus turvataan ja myös vientirahoitusjärjestelmämme uudistetaan kilpailijamaidemme tasolle.

Related Posts

Sijoittaminen

Sijoittamisen teoria ja käytäntö

Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju on vuosien ajan kirjoittanut korostetun paljon säännöllisestä osakkeiden ostamisesta, allokaatiosta, osinkojen merkityksestä, korkoa korolle –efektistä ja osinkoa kasvattavista firmoista, osinkoaristokraateista.

Oksaharjun kunniaksi

Osakemarkkina suuntaa jo kohti taivaan sineä
Sijoittaminen

Nousumarkkinan vahva tuoksu

Näin tunnelmat ramppaavat markkinoiden ikuisessa vuoristoradassa. Kehotin marraskuun alussa jättämään hermoilun, vaikka Fed jyrähteli poikkeuksellisen haukkamaisesti inflaatiota vastaan.

Osakkeet olivat sukeltaneet ja konsensus odotti pulkkamäen jatkuvan.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com