Metsämaan hinta on edullisinta etelä-Pohjanmaalla

Asunnot ja metsä

Metsämaan hinta on vuodesta toiseen pysynyt edullisimpana etelä-Pohjanmaalla. Metsän kasvuun suhteutettu hinta on siellä puolet halvempaa kuin esimerkiksi Päijät-Hämeessä selviää Maanmittaushallituksen vuoden 2017 kauppahintatilastosta.

Osan hintaerosta selittää massa ja paperitehtaiden läheisyys (kuva alla). Järvi-Suomen ja Kymenlaakson paperitellisuustihentymät lyhentävät kuljetusmatkoja ja parantavat puun ostohintoja.

Kainuu tuntuu kärsivän pitkistä kuljetusmatkoista Ouluun tai Kuopioon. Pohjois-Karjalan kasvuolot eivät ole oleellisesti Kainuuta parempia mutta metsämaan hinta on siellä lähes kaksinkertainen. Metsäteollisuuden läheisyys vaikuttaa.

Suuret asutuskeskukset eivät merkittävästi vaikuttaneet vertailuun otettujen yli 10 ha metsälöiden hintaan. Sen sijaan pienempien metsälöiden hintaa nostaa niiden suosio kaupunkilaisten harraste- ja mökki- palstoina.

 

Kuvan lähde: Paperi, kartonki ja massatehtaat

 

 

Related Posts