Metsäteollisuus ry: Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi 12 prosenttia

  Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi Suomessa vuonna 2010 noin 12 prosenttia edellisestä vuodesta, muttei yltänyt vielä vuoden 2008 tuotantoon.

Massa- ja paperiteollisuuden tuotannon määrä kasvoi noin 11 prosenttia ja puutuoteteollisuuden noin 14 prosenttia. Myönteisen kehityksen jatkuminen yritysten rakennemuutoksen jälkeen riippuu siitä, saadaanko kotimaiset kustannukset pidettyä kurissa.

"Suomen hyvinvoinnista tulee puolet viennistä, joten teollisuuden toimintaympäristöön vaikuttavilla muutoksilla on suuri merkitys. Kotimaan nousevat kustannukset heijastuvat suoraan metsäteollisuuden vientituotteiden kilpailukykyyn. Energia- ja polttoaineverot nousevat vuonna 2011 jo yli 100 miljoonaan euroon, mikä rapauttaa kilpailukykyämme markkinoilla", muistuttaa Metsateollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen .

"Energiavaltaisen metsäteollisuuden veroleikkuria on tehostettava niin, että saavutamme tasapuolisen aseman kilpailijamaihin verrattuna. Suomalainen metsäteollisuus on kaukana Keski-Euroopan markkinoista, joten merikuljetusten lisääntyvät kustannukset nostavat kustannustasoa entisestään. Työehtosopimukset pysyivät viime vuonna alalla kiitettävän maltillisina. Suomella ei ole varaa inflaatiopaineiden vuoksi menettää kilpailuetuaan tältäkään osin", linjaa Jaatinen.

Metsäteollisuus ry arvioi, että metsäteollisuuden tuotannon arvo nousi vuonna 2010 runsaaseen 19 miljardiin euroon ja oli lähes neljänneksen suurempi kuin vuonna 2009. Suurin osa, noin 14 miljardia euroa, tuli massa- ja paperiteollisuudesta ja noin 5,5 miljardia euroa puutuoteteollisuudesta.

Tuotannon määrä kasvoi kaikilla metsäteollisuuden sektoreilla. Suomessa tuotettiin viime vuonna sellua 6,7 miljoonaa tonnia, mikä oli 22 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Paperin ja kartongin tuotanto ylsi 11,8 miljoonaan tonniin, kasvua edellisvuoteen runsaat 11 prosenttia. Sahatavaraa tuotettiin 9,4 miljoonaa kuutiota, 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009.

Kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii kustannuskuria

Suomalaisen metsäteollisuuden kustannuskilpailukyvyn säilyttäminen on vaatinut raskaan rakennemuutoksen. Toimenpiteet ovat tuoneet jo tulosta.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tuoreen investointikyselyn mukaan metsäteollisuuden investoinnit kotimaassa olivat vuonna 2010 lähes 650 miljoonaa euroa eli miltei neljänneksen enemmän kuin edellisenä vuonna.

Samoin vienti veti viime vuonna edellisvuotta paremmin: metsäteollisuuden viennin määrä kasvoi ennakkotietojen mukaan noin 15 prosenttia ja viennin arvo kohosi vuonna 2010 lähes neljänneksen, noin 10,5 miljardiin euroon.

Related Posts