Valtioneuvosto: Yritysten taakka kevenee – yhteiskunnan kilpailukyky paranee merkittävästi

  Merkittävä parannus suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn parantamiseksi valmisteilla. Hallituksen iltakoulussa käsiteltiin tänään yritysten hallinnollisen taakan vähentämistä. Valtioneuvosto hyväksyi maaliskuussa 2009 periaatepäätöksen kansalliseksi toimintaohjelmaksi yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi. Tavoitteena on, että taakkaa vähennetään neljänneksellä vuoden 2012 loppuun mennessä.

Toimintaohjelman työssä on tehty yritysten näkemyksiin perustuvat selvitykset taakan lähtötasosta. Niiden mukaan yrityksiin kohdistuva kokonaistaakka on hieman alle kaksi miljardia euroa vuodessa. Tämä on noin 1,2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kolme selvästi raskainta aluetta ovat työnantajana toimiminen, verotus ja taloushallinnon raportointi. Neljänneksi merkittävin taakka yrityksille aiheutuu ympäristöluvista ja niihin liittyvästä valvonnasta.

– Hallituksen toimilla kevennetään yritysten raportointivelvoitteista aiheutuvia kustannuksia. Olen tyytyväinen siitä, että taakan lähtötaso on selvitetty. Nyt meillä on tietopohja, jonka avulla pystymme kohdentamaan toimia sinne, missä yrityksille turhaa taakkaa on eniten, totesi työministeri Anni Sinnemäki hallituksen iltakoulussa.

– Tarkoituksena on keventää turhaa byrokratiaa. Täytyy kuitenkin olla tarkkana, että keventämisellä ei vaaranneta ilmoitusvelvollisuuksien taustalla olevien yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumista, Sinnemäki jatkaa.

Yritysten hallinnollisen taakan keventämisellä on myönteisiä vaikutuksia kansantalouteen. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) arvion mukaan taakan keventäminen hallituksen tavoitteen mukaisesti neljänneksellä kasvattaisi bruttokansantuotteen tasoa 0,35 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Taakan vähentyminen parantaa yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä.

– Byrokratian keventäminen hyödyttää erityisesti pieniä yrityksiä. Keventämistoimissa on nyt päästy hyvään alkuun, mutta tavoitteen saavuttaminen edellyttää työn jatkamista, painotti ministeri Sinnemäki.                                                                                                                                  

Keskeisimpiä keinoja on sähköisten asiointimahdollisuuksien tarjoaminen. Sähköisen asioinnin kehittämiseen liittyviä hankkeita on vireillä kaikilla toimintaohjelman painopistealoilla, ja sähköisen asioinnin kehittämistä koordinoidaan hallituksen SADe-ohjelmassa.

Related Posts

Sijoittaminen

Johtavat AI-yhtiöt

Tekoäly on nyt joka paikassa ja vähän samanlainen taikasana kuin Internet oli pari vuosikymmentä sitten. Lähdin tutkimaan johtavia AI-firmoja. Kannattaako niihin vielä sijoittaa?

Kokeile tekoälyn käyttöä