Mielenkiintoisia markkina- ja osakeanalyysejä teknisen analyysin keinoin.

Matias Savolainen, Vertus Capital Asset Management, esitti
"Mielenkiintoisia teknisiä markkina- ja osakeanalyysejä" 
TTC:n (Technical Traders Club) kuukausikokouksessa 21.9.2011.

Lyhyt kooste osakemarkkinoista

Matias Savolainen aloitti esittämällä vuosisataisen DJI- kuukausikuvaajan osakemarkkinoista, joiden viimeisen vähän yli kymmenen vuoden käyttäytyminen näyttäisi siltä, että olemme edelleen sekulaarisen karhumarkkinan kourissa (noin 200 kuukautta kestävät syklit). Tässä liikumme siis nyt leveässä sivuttaisliikkeessä, kts. 'kuukausikuvaajaa liitteen 3. sivulla.

Sensijaan saksalaisen DAX indeksin viikkokuvaajasta 20:n ja 40:n viikon liukuvia keskiarvoja apuna käyttäen näemme edellisen pitkän sivuttaissyklin aikaisia suuria trendejä tällä edellistä kuukausigraafia lyhyemmällä aikaperspektiivillä. Näemme tässä viikkokuvaajassa laskevan trendin vallitsevan nyt, kts. 'viikkokuvaajaa liitteen 4. sivulla. Tässä todettiin 20:n ja 40:n viikon liukuvien keskiarvojen leikkauksen alaspäin antavan hyvin harvoin virhesignaalin käänteistä huipulta kohti pohjia.

Laskevan trendin aikaan ovat päiväkuvaajassa tyypillisiä voimakkaat nousut 50:n ja 200:n päivän liukuville keskiarvoille, joista kaarretaan uudelleen tekemään alaspäin edellistä suurta aallonpohjaa syvempi liike, kts. 'DAX indeksin päiväkuvaajaa liitteen 5. sivulla tai OMXH25-indeksin päiväkuvaajaa liitteen 6. sivulla.

Pysyväisluontoisempien pohjien todettiin useimmiten muodostuvat hinnan ja muiden indikaattoreiden, esim. MACD histogrammin, välisten suuntien divergenssin (poikkeaman) vallitessa, kts. DAX indeksin 'päiväkuvaajaa liitteen 5. sivulla. Huiput ja pohjat ovat luonteeltaan kuitenkin hyvin erilaisia. Huippujen muodostuminen kestää tyylillisesti pidempään, koska niiden “rakennusaine” on euforia ja toivo. Pohjat muodostuvat pelon ja kyllästymisen ollessa päällimmäisiä tunteita.

Toistaiseksi saksalaisen DAX-indeksin matka on hyvin samanlainen kuin vuoden 2008 tammikuussa alkaneessa tiputuksessa, kts. 'päiväkuvaajaa liitteen 5. sivulla. Tässä vaiheessa emme voi tosin olla varmoja, kuinka pitkälle tämä samankaltaisuus kuitenkaan jatkuu. Jokainen laskumarkkina on kuitenkin aivan omanlaisensa. Kokonaiskuva kuitenkin vilkuttaa voimakasta varoitusvaloa. Liikkeet tulevat suurella todennäköisyydellä pysymään voimakkaina ja varovaisuus on valttia tällä hetkellä. Pidemmän aikaperspektiivin sijoittajalla ei liene suurta kiirettä osakeostoksille vielä tässä vaiheessa Matias Savolaisen mukaan. Aktiiviselle kaupankävijälle sensijaan markkina tarjoaa varmasti paljon hyviä myynti- ja ostopaikkoja.

Amerikkalainen S&P 500 indeksi on pärjännyt suhteellisesti hyvin verrattuna Euroopan indekseihin, kuten DAX:iin. Kuitenkin S&P 500 indeksikin on pudonnut nousevan trendiviivansa alapuolelle ja on ikään kuin alapuolelta kolkutellut lupaa päästä jälleen ylös, mutta turhaan, kts. 'viikkokuvaajaa liitteen 12. sivulla. Markkina, joka ei suostu nousemaan, useimmiten laskee. Tällä hetkellä tosin S&P 500 on viikkokuvaajassa alemman kanavaviivansa alapuolella, mikä osoittaa jossain määrin ylimyytyä tilaa. Markkina, joka ei jaksa nousta pahasti ylimyydystä tilasta, on hyvin heikossa hapessa ja tarvitsee useimmiten alempien tasojen testausta ennen vahvemman pohjan syntyä.

S&P 500 indeksin 20dNHNL indikaattori on indeksin elo-syyskuun sivuliikkeessä piirtänyt alustavaa divergenssiä kuvaajaan, kts. 'päiväkuvaajaa liitteen 13. sivulla. Tämä luo hieman ristiriitaista viritystä markkinaan. Mikäli taloudesta saataisiin positiivisia uutisia, niin tämä divergenssi voisi hyvin antaa meille vauhtia ylempienkin tasojen testaamiseen. Tämän kanssa tulee olla tarkkana, ettei heittäydy lyhyellä aikavälillä liian mollivoittoiseksi.

20dNHNL indikaattori (20 päivän huiput NH – 20 päivän pohjat NL) antaa ostosignaaleja tippuessaan nousevan markkinan vallitessa -20 tasolle ja kääntyessä sieltä ylöspäin, ja -50 taso ja sitä syvemmät liikkeet kertovat laskevan liikkeen saavuttaneen ainakin lyhyellä aikavälillä maksimivoimansa. Pompuissa ylöspäin puolestaan +50 tason läheisyys tuo uupumuksen ja monesti tarvitaan pientä lepoa. Nämä ovat sellaisia karkeita peukalosääntöjä, jotka Matias Savolainen on itse todennut hyödyllisiksi.

Ongelmien polttopisteessä olevien eurooppalaisten pankkien kuvaajat muistuttavat erehdyttävästi vuoden 2008 Lehman Brothersin kuvaajaa, kts. päiväkuvaajaa liitteen sivulla 7. Esimerkkejä ranskalaisten ja saksalaisten pankkien päiväkuvaajista on liitteen sivuilla 8, 9, 10 ja 11. Nämä eurooppalaiset pankit näyttävät olevan pudotuksessa suunnilleen tasolla 2, jos niitä verrataan vuoden 2008 Lehman Brothersin kuvaajaan piirrettyihin tasoihin.

Matias Savolainen on tehnyt kaaviot ja tekniset analyysit ProRealTime.com, FreeStockCharts.com ja StockFinder palvelujen avulla, joista kaksi viimeistä ovat Worden Brothers, Inc, www.Worden.com, rekisteröityjä tuotemerkkejä.

Samantapaisiin teknisiin ja opettavaisiin markkina- ja osakeanalyyseihin perustuvia viikottaisia markkinakatsauksia ja -selvityksiä tuotetaan myös osana suomalaista palvelua www.viikkoraha.info.

 

TTC:n kuukausikokouksen osakkeet
 

Esityksen 21.9.2011 jälkeen käytiin vielä lyhyesti läpi kerhon asiakohta “TTC:n kuukausi-kokouksen osakkeet”

Revenio Groupia oli ostettu rajahinnoilla 38 senttiä ja 36 senttiä 9.3.2011 ja 15.3.2011, jolloin osakkeen keskimääräiseksi ostohinnaksi oli muodostunut 37 senttiä.. Revenio Group oli päätetty 4.4.2011 kokouksessa pitää salkussa todennäköisesti ainakin seuraavaan osavuosikatsaukseen 27.4.11 asti, mutta silloin kuitenkin varmistettuna 37 sentin myyntistop- toimeksiannolla suurta tappiota vastaan. Revenio Group osakkeet myytiin 50 % voitolla 31.5.2011 hinnalla 56 senttiä, kun päivägraafissa etäällä 20:n päivän liukuvasta keskiarvosta sen päällä oli muodostunut osahuippu, jota ennen oli pitkien valkoisten hintakynttilöiden muodostama nousumuodostelma ja jossa osahuippua seurasi ensin yksi tumma hintakynttilä ja sitten sen pohjan alle laskenut ja siten myynnnin laukaissut toinen tumma hintakynttilä

 

Vajaan viikon sivuliikkeessä välillä 48 s. – 46 s. olevaa Revenio Groupia päätettiin kokouksessa 21.9.2011 ostaa salkkuun 46 sentin hinnalla mahdollisesti ainakin seuraavaan osavuosikatsaukseen 26.10.11 asti, mutta kuitenkin 39 sentin myyntistop- toimeksiannolla suurta tappiota vastaan varmistettuna..Tavoitehinnaksi asetettiin 57 sentin myyntitoimeksianto, jolla kaikki Reveniot myydään, jos tavoitehinta saavutetaan tai ylitetään.

 

Noin viikon sivuliikkeessä välillä 7,4 – 7,1 € olevaa Exel Compositeä päätettiin kokouksessa 21.9.2011 myös ostaa salkkuun 7,25 €:n hinnalla mahdollisesti ainakin seuraavaan osavuosikatsaukseen 26.10.11 asti, mutta kuitenkin 6,57 €:n myyntistop- toimeksianolla suurta tappiota vastaan varmistettuna. Tavoitehinnaksi asetettiin 8,47 €:n myyntitoimeksianto, jolla kaikki Exelit myydään, jos tavoitehinta saavutetaan tai ylitetään.


Related Posts

Talous

”Jotain tarttis tehrä”

7.2.2024 Sauli Niinistö valtiopäivien avajaisissa lausui: ”Suomessa ei ole ollut merkittävää reaalista talouskasvua kuuteentoista vuoteen. Samana aikana julkisen sektorin huolestuttavan tuntuva velkaantuminen on jatkunut. On