Mikko Spolander, Olli Rehn ja Jouko Pölönen menestyivät SITRA:n kauniiden kirjoitusten sarjassa

Kevyttä

Mikko Spolander, Olli Rehn, Jouko Pölönen, Leif Schulman, Jaana Husu-Kallio, Johanna Buchert, Hanna Haveri, Kaisa Hietala ja Jyrki Katainen ovat kirjoituksillaan osallistuneet SITRA:n kauniiden kirjoitusten sarjaan nimeltään ”Luonto turvaa taloutemme”.

Näiden kirjoittajien aikaansaannokset ovat tyylikkäitä ja taidokkaita runoelmia luonnon puolesta. Kirjoittajat eivät ole ehkä aivan parhaita ekosysteemin ja luonnon ammattimaisia osaajia ja niinpä kirjoituksissa on niukasti tietoa, uuden tutkimuksen tuomaa näkemystä tai oivalluksia.  Kyseessä on SITRA:n tuotos: kauniin sanankäytön kirjoituskilpailu kaikkien sydäntä lähellä olevasta aiheesta.

Suomessa, Euroopassa ja maailmalla on viimeisten kymmenien vuosien aikana tehty paljon luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Onnistuneita asioita on ollut yksin Suomessakin paljon:

  • Ilmanlaatu on kautta linjan parantunut, rikkihapposateista on päästy, teollisuuden pienhiukkaspäästöt ovat vähentyneet ja typpipäästöt ovat nekin pienenemässä.
  • Vesien laatu on 70- luvulta asti parantunut ja jossakin vaiheessa vähenee kenties lannoitteiden aiheuttama ravinnekuorma. Luomutuotoanto ei lannoitteita tarvitse.
  • Luonnon monimuotoisuudesta huolehditaan monin keinoin. Aukkohakkuut varmistavat että meillä säilyvät luonnollisten kuloaukeiden lehtipuuvaltaiset luontotyypit. Tienpiennarten elokuinen leikkaaminen mahdollistaa niittykasvien viihtymisen ja leviämisen yli koko Suomen. Ilmaston lämpeneminen tuo meille uusia kasvi- ja eläin-  lajeja rikastamaan muuten köyhää boreaalista havumetsätyyppiämme. Metsäojituksista on luovuttu ja vanhat ojitetut metsät soistuvat vähitellen. Vanhaa talousmetsää jätetään vapaaehtoisesti kaatamatta Luke:n mukaan noin 20% kasvusta.

Kaikenkaikkiaan tuo SITRA:n kauniiden kirjoitusten sarja taklaa sellaista aihetta joka on lähellä kaikkien sydäntä. Kaikki haluavat että meillä on luontoarvoja ja kaikki ymmärtävät että luonto turvaa talouttamme. Mutta sellainen aihe, joka on lähellä kaikkien sydäntä, etenee muutenkin. Nämä sinänsä kauniit kirjoitukset johtavat helposti tunteeseen pohjaavaan päätöksentekoon ja aiheuttavat joskus ylilyöntejä niin kuin on käynyt esimerkiksi toisen SITRA:n kaunokirjoitusaiheen ”kierrätys” kohdalla.

Kirjoitussarjan tärkeimmät väitteet ja viestit:

Mikko Spolander: Luontokadon eteneminen johtaa julkisen talouden näivettymisen polulle
Olli Rehn: Luontokadon pysäyttäminen on olemassaolomme elinehto
Jouko Pölönen: Luontokato koskee myös sijoittajaa
Leif Schulman: Terve vesiluonto mahdollistaa hyvinvointimme
Jaana Husu-Kallio: Ilman luonnon monimuotoisuutta ei ole ruokaturvaa
Johanna Buchert: Suomen pitää yhdistää kestävä metsätalous ja metsien monimuotoisuuden vaaliminen
Hanna Haveri: Luontokato uhkaa myös ihmisten terveyttä
Kaisa Hietala: Väkevin kilpailuvaltti yrityksille on kyky muuttua
Jyrki Katainen: Luonto on vahvan talouden perusta

Kuva b0red Pixabaystä

Related Posts