Mikroluottoinstituutioiden voitontavoittelu korvaa vähäosaisempien avunannon

Näin vastaa Hankenilla väitellyt Ashim Kar "Yleisesti tämä ilmiö pätee useaan mikroluottoinstituutioon, mutta ilmiö on vältettävissä", Kar väittelee Hankenilla 12. marraskuuta aiheenaan "Sustainability and mission drift in microfinance: Empirical studies on mutual exclusion of double bottom lines".

Kasvavaa mikroluottoteollisuutta, jonka alkuperäinen sosiaalinen tehtävä oli auttaa maailman vähäosaisimpia on viime aikoina kritisoitu siitä, ettäalkuperäinen tehtävä on vaihtunut voiton ja taloudellisen riippumattomuuden tavoitteluun.

Tämä mikroluottotaloudessa tapahtuva tavoitteiden vaihtuminen sosiaalisesta vastuusta taloudelliseen riippumattomuuteen nk. mission drift-ilmiö on herättänyt huolestuneisuutta niin ulkopuolisissa, kuin alan sisällä, mutta tähän asti tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia.

"Määrittääkseen mikroluottoinstituutioiden taloudellisen ja sosiaalisen menestyksen on pääoman rakenne otettava huomioon. Tällä tavoin voi myös määrittää yritysten pitkän ajan vakauden", kertoo maailmanlaajuista aineistoa vuosilta 1999-2008 tutkinut ja analysoinut Kar.

Tulokset osoittivat, että lisääntyvän voiton tavoittelu tosiaan johtaa yrityksen tehtävän muutokseen. "Tosin eräät mikroluottoinstituutiot tekevät poikkeuksen, eivätkä ole ajautuneet pois sosiaalisesta tehtävästään".

Karin tutkimus osoittaa ekonometriaa käyttäen, että mikroluottoinstituutiot voivat olla taloudellisesti vakaita, ilman että he luopuvat vähäosaisempien auttamisesta. Tutkimus vahvistaa myös teoreettisen väitteen, että lisääntynyt velkaantumisaste lisää kannattavuutta. Pääoman rakenne ei kuitenkaan mainittavasti vaikuta mikroluotto-ohjelmien osallistujien määrään.

Ashim Karin väitös " Sustainability and mission drift in microfinance: Empirical studies on mutual exclusion of double bottom lines" tarkastetiin Hanken Svenska handelshögskolanilla perjantaina 12.11 2010. Opponentina toimi Uppsalan yliopiston dosentti Ranjula Bali Swain. Hankenin professori Hans Christer Blomqvist toimi kustoksena.

Related Posts