100% Verokortti

Stakesin mukaan Suomen sosiaalimenot ovat kolminkertaistuneet viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Menojen kasvuun on vaikuttanut mm. terveydenhuollon kallistuminen, yleisen asenneilmaston muutos sosiaaliturvalle myönteisemmäksi sekä Baumolin taudiksi