Naiset pörssiyritysten hallituksessa

Useampikin, myös Suomessa tehty tutkimus, on osoittanut, että yritykset joiden hallituksessa on tavanomaista enemmän naisjäseniä, ovat paremmin menestyviä.

EVA:n tutkimus ”Naisten johtamat yritykset ja kannattavuus” kertoo, että yritykset joiden hallituksessa vähintään puolet on naisia ovat selvästi kannattavampi 14,7 % vertailuryhmään 11,5 %.

Helsingin Sanomissa oli pari viikkoa sitten kirjoitus pörssiyhtiöiden hallitusten naisjäsenistä: ”Joka kymmenes pörssiyhtiö yhä vailla naista – hakukone kertoo pörssiyhtiöiden vallankäyttäjät”

Artikkeli tarjosi mahdollisuuden verrata kahden ryhmän – ilman naisjäseniä olevat ja 45-50 % naisjäseniä hallituksessa – välistä menestystä. Vertailu on tyyppiä nopea ja karkea, eikä tutkimus tai selvitys.

Artikkelin ryhmään n. 50 % naisedustus hallituksessa kuuluvat yhtiöt: Elisa, Finnair, Kemira, Neste, Nokian Renkaat, Aktia Pankki, Nordea Bank, Aspocomp Group, Oriola-KD,  Telia Company ja Tikkurila.

Ja ryhmään ei yhtään naisjäsentä hallituksessa kuuluivat: Apetit, Dovre Group, Exel Composites, Innofactor, Nurminen Logistics, Orava Asuntorahasto, Restamax, Sievi Capital, Takoma, Trainers’ House ja Tulikivi.

Heinäkuun lopun pörssihistoria kertoo tuotoista ja ryhmien tuottoeroista seuraavaa:

Lyhyen tähtäimen (1 viikko … 6 kuukautta) tuotot näissä kahdessa ryhmässä olivat välillä 2,8 % – 9,6 % ryhmien väliset tuottoerot olivat vaihtelevasti -1,4 % -6,4 %.

 

1 vko

1 kk

3 kk

6 kk

Hallituksessa on naisia

2,82 %

8,14 %

6,61 %

6,13 %

Hallituksessa ei naisia

3,79 %

9,63 %

0,19 %

7,52 %

Ryhmien ero

-0,97 %

-1,48 %

6,42 %

-1,38 %

Pidemmällä ja luotettavammalla aikavälillä naisten merkittävä määrä on ollut yhteydessä parempaa tuottoon. Vuoden tuotto merkittävästi naisia hallituksessa omaavissa yhtiöissä oli 2 % suurempi, 3 vuoden tuotto 52 % suurempi ja 5 vuoden tuotto 107 % suurempi.

 

1 v

3 v

5 v

Hallituksessa on naisia

4,53 %

42,78 %

75,75 %

Hallituksessa ei naisia

2,56 %

-9,65 %

-31,35 %

Ryhmien ero

1,97 %

52,43 %

107,11 %

Vaikka testini on nopea ja karkea, se vahvistaa aiempia tutkimuksia, joiden mukaan merkittävä määrä naisia hallituksessa on sidoksissa yhtiön parempaan menestykseen. Mikä olisi ilmiötä selittävä seikka: minusta yhtiöitä voidaan arvioida monin kriteerien esim. laatujärjestelmän, jopa patenttien lukumäärän perusteella ja hyvät yhtiöt nousevat kärkeen moninaisin kriteerein. Hallituksen jäsenten valinnassa moninaisuus ja eri näkökannat ovat tärkeä tekijä ja naisedustus on eräs tällainen laatukriteeri. Laadukkaat yhtiöt valitsevat moninaiset hallitukset.

2 thoughts on “Naiset pörssiyritysten hallituksessa

 1. Naiset pörssiyhtiön hallituksessa

  Aika suppea ja yksipuolinen vertailu, josta tehdään isompiakin johtopäätöksia. 1. ryhmässä on keskisuuria ja suuria yrityksiä, joilla on vakiintunut markkina-asema ja jotka ovat varmoja sijoituksia elvytysaikakaudella. Ei naisia yritykset ovat pääosin pienehköjä pörssiyrityksiä. Seuraava väittämä lienee että jos yrityksen hallitus on miesvaltainen ja siihen tullaan valitsemaan naisia vähintään 50%, niin ko. yrityksen osakkeita kannattaa hankkia jo ihan tämän tiedon pohjalta. Markkinat tämän pitäisi tietää. Eli onko ko. 1. ryhmän osakekurssit nousseet kun on saatu vihiä siitä, että hallituksen naisosuutta on lisätty?

  1. Tuore tutkimus tukee

   Kirjoitukseni alussa sanoin: ”Useampikin, myös Suomessa tehty tutkimus, on osoittanut, että yritykset joiden hallituksessa on tavanomaista enemmän naisjäseniä, ovat paremmin menestyviä.” Kirjoitukseni ei perustunut pelkästään esille nostamaani suomalaistutkimukseen.

   Nyt päivän Kauppalehti kertoo edelleen samaa: Yritykset joiden hallituksessa on enemmän kuin 1-2 naisjäsentä menestyvät paremmin.

   http://www.kauppalehti.fi/uutiset/menestyva-porssiyhtio-tarvitsee-vahintaan-kolme-naista-hallitukseen/Xy7RBUjL

    

Comments are closed.

Related Posts