OECD uskoo maailmantalouden kasvavan ensi vuonna jo 3,8% nopeudella

OECD on teollistuneiden maiden hallitusten rahoittama taloudellinen tutkimuslaitos, joka tuottaa hyvää puolueetonta tietoa talouden tilasta ja antaa politiikkasuosituksia.

Nyt julkaistu talouskatsaus on positiivinen lähivuosien suhteen. Maailmantalouden kasvu piristyy OECD:n mukaan tämän vuoden 3,1% lukemista ensi vuonna jo 3,8% kasvuvauhtiin. Raportti antaa kuitenkin huolen aihetta koskien pidemmän ajan näkymiä:

  • Työn tuottavuus ei ole OECD maissa juurikaan kasvanut vuoden 2009 jälkeen. Uutta teknologiaa ei ole osattu ottaa käyttöön.
  • Investoinnit tuotantoon ovat polkeneet lähes paikallaan
  • OECD maiden kasvu on tullut lähes kokonaan työllisyyden paranemisesta.

Talouskasvu jäi vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä heikoimmaksi sitten vuoden 2009 laman, mutta OECD ei usko negatiiviseen käänteeseen. Kasvu piristyy taas loppuvuodesta.

OECD varoittelee liian pitkään jatkuvan keveän rahapolitiikan vaaroista

Suurimmat riskit liittyvät OECD:n mukaan melko lailla tavanomaisiin ilmiöihin kuten teollisten investointien määrään, rahapolitiikkaan ja öljyn hintaan. OECD kuitenkin varoittelee siitä, että liian pitkään jatkuvalla kevyellä rahapolitiikalla on myös haittapuolia kuten sijoitustuotteiden (osakkeiden) arvon kupla, etc.. Eräänä erityisenä riskinä OECD pitää lainakorkojen mahdollisen nopean nousun aiheuttamia lieveilmiöitä.

Suomen talouskasvu on lähivuosina vaatimatonta

OECD uskoo Suomen talouden kääntyvän usean huonon vuoden jälkeen hienoiseen kasvuun vuonna 2015. Kasvu tulee kuitenkin olemaan heikkoa. Kotimaisen kysynnän vaatimaton kehitys hidastaa tuotannollisia investointeja ja julkisen talouden kapea liikkumatila rajoittaa infrastruktuuri-investointeja. Ilman investointeja ei synny merkittäviä tuottavuusparannuksia, jotka loisivat tulevaa kasvua.

Lisää tietoa OECD:n Suomen näkymistä: http://www.oecd.org/economy/finland-economic-forecast-summary.htm

 

Kasvu maailman eri kolkissa (Lähde: OECD, talousnäkymät kesäkuussa 2015)

Related Posts