Öljy

Öljyn hintaa on tapana arvioida näin vuoden alussa. Optioista laskettuna öljyn implisiittinen volatiliteetti on hyvin korkea, yli 40%. Tämä tarkoittaa, että markkinat pitävät öljyn hintaa epävarmana. Öljystä laskettu samanlainen heiluntaindeksi kuin VIX näyttää tältä.

Tämä volatiliteettiarvohan tarkoittaa sitä, että markkinoiden mielestä öljynhinta on 50% todennäköisyydellä kuukauden päästä haarukassa +-11%. Tämä on aito ennuste ja se ei ole harhainen, koska tämä on laskettu suoraan oikealla rahalla tehdyistä kaupoista. Erilaisten instituutioiden (kuten OPEC, EIA,…) tekemillä ennusteilla voi olla jokin agenda taustalla mihin suuntaan haluttaisiin ohjata öljyn hintaa.

Perinteellisesti on sanottu, että energiankulutus korreloi kansantuotteen kasvun kanssa, mutta aivan viimeaikoina tuo kytkentä ei ole aivan selvä.

Yllä olevassa kuvassa näemme aivan viime vuosina kehityksen, että energiankulutus ja kansantuotteen kasvu ovat irtaantuneet toisistaan. Mikäli tämä kehitys jatkuu, se tulee aiheuttamaan suuren muutoksen energiapolitiikassa.

EIA ennustaa, että ensimmäisellä vuosipuoliskolla öljyn tuotanto olisi 92,8 miljoonaa barrelia päivässä kun kysyntä olisi 92,3 miljoonaa barrelia. Tämä tarkoittaisi varastotasojen nousua ja ehkäisisi hintojen nousua. Öljyn kysyntä ei ole reagoinut juurikaan hinnan laskuun ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan. Tämä tarkoittaa, että jos hintaa halutaan nostaa, se tarkoittaa tarjontaa on supistettava. Vaikka OPEC teki päätöksen, että se ei supista öljyntuotantoa 30 miljoonasta barrelista päivässä, se voi kuitenkin supistaa tuotantoa, jos hinta putoaa.

Sijoittajien näkemys öljynhinnasta on muuttunut nopeasti.

Kesällä, kun öljyn hinta lähti laskuun, sijoittajat purkivat hyvin nopeasti nousua veikkaavat positionsa. Tämä kiihdytti osittain laskua lisää. OPECin kokouksen jälkeen marraskuussa. Marraskuussa short (laskua veikkaavat) positiot kasvoivat 26% kun taas long (nousua veikkaavat) positiot laskivat 1,2%. Ylipäätään Nymexissa ja ICE:ssä öljypositiot vähenivät yli 280 000 sopimuksella 4,09 miljoonaan sopimukseen. Öljy on menettänyt mielenkiintoaan treidareitten parissa, ehkä sen suuren riskin vuoksi. 

Ja nyt veikkaus eli arvaus. Luulen, että long-positioita aletaan alkuvuoden jälkeen kasvattamaan ja öljyn hinta lähtee nousuun. Jossakin päin maailmaa tulee myös tuotantovaikeuksia, joista jo Libyassa vihjattiin, ja se nostaa öljyn hintaa. Ei maailma ole niin paljon muuttunut mitä öljynhinta kertoisi.

3 thoughts on “Öljy

  1. 2015 öljyn hinta kääntyy ylös

   Tästä kuopasta öljyn hinta noussee 2015 aikana takaisin ylemmäksi. Öljyn hinnan lasku on johtunut ylituotannosta, jonka aiheutti Libya tulemalla markkinoille turhan nopeasti. Hinta on laskenut paniikissa paljon alemmaksi, kuin olisi perusteltua.

    

   Tällä hetkellä monet toimijat ajavat kapasiteettiaan alemmaksi ja tämän seurauksena öljyn tuotanto alkaa laskemaan 2015 lopulla. Öljyn hinta kääntynee nousuun viimeistään 2015 syksyllä tai ehkä jopa aikaisemmin, kun kokonaiskuva selviää panikoiville sijoittajille.

    

   Mutta paniikissa kaikki myydään laitaan ja kurssit voivat laskea vielä pitkään, joten pohjan ennustaminen on hyvin vaikeaa.

    

  2. En usko

   En usko että öljyn osalta löytyy minkäänlaista tasapainoa. Sen hinta on aina heilunut ja heiluu tulevaisuudessakin. 

   Tuossa on näytetty miten vuosittain öljyhinnan keskihinta on vaihdellut. On tyypillistä, että hinta vaihtelee yli 20% (vuoden keskihinta). Tässä on histogrammi näistä muutoksista.

   Histogrammista nähdään, että muutokset eivät ole edes normaalijakautuneita. Isot nousut (+40%) ovat yleisempiä kuin isot laskut. 

Comments are closed.

Related Posts