Öljyyn voi sijoittaa ETF rahastojen kautta

Voiko raaka-aineisiin sijoittamalla saada turvaa kurssilaskuja vastaan?

Oheinen kuva kertoo miten kannattaa menetellä. Kuvassa on verrattu S&P indeksiä (sininen) kolmeen USA:ssa noteerattuun öljy-ETF rahastoon (USO, OIL, DBO), joita on mahdollisuus ostaa suomalaisten välittäjien kautta. Öljyn ja monien muiden raaka-aineiden hinnat nousivat vuonna 2007 vielä pitkään sen jälkeen, kun pörssit jo ennakoivat lamaa. Tämä on hyvin tyypillistä. Raaka-aineiden hinnat määräytyvät suurelta osin kysynnän ja tarjonnan mukaan kun taas pörssikurssit ennakoivat tulevaa tilannetta.

Raakaöljyn hintaa seuraavien ETF rahastojen kehitys verrattun S&P 500 indeksiin (sininen). (Lähde: Yahoo Finance)

Sijoittajalle on tästä viiveestä iloa. Raaka-aineet ovat monasti hyvä sijoitus vaikka pörssiosakkeiden arvot jo tavoittelevat taivasta. Mutta pysyväksi turvasatamaksi ei raaka-aineista ole, kuten kuvasta hyvin näkee. Esimerkiksi öljyn hinta käyttäytyy hermostuneesti. Raaka-aine rahastoista kannattaa vetätyä, jos laskevat pörssikurssit alkavat ennakoida tulevaa taantumaa, sillä myös raaka-aineiden hinnat syöksyvät muiden instrumenttien perässä sitten kun kysyntä sakkaa. Syöksy tulee myöhemmin, mutta se tulee. 

Osakkeet ovat pitkällä aikavälillä tuottaneet raaka-aineita paremmin ja siksi pääosa varoista kannattaakin yleensä pitää lisäarvoa tuottavissa yrityksissä. Raaka-aineiden aika on silloin, kun lähestytään nousukauden huippua.

Kuvan rahastoista DBO (vihreä) seuraa varsinaista raakaöljyn hintaa. OIL (keltainen) ja USO (punainen) pyrkivät seuraamaan West Texas tyyppisen raakaöljyn hintaindeksiä. Kaikki noteeraukset ovat dollareissa ja siis vertailukelpoisia keskenään.

One thought on “Öljyyn voi sijoittaa ETF rahastojen kautta

  1. Raaka-aineet ja turva kurssilaskuilta?

    Oikeastaan on aika ihmeellinen ilmiö, että öljyn hinta nousee yhdessä osakekurssien kanssa.Sillä voisi myös ajatella, että öljyn hinnan nousu jarruttaa talouskasvua ja kulutuskysyntää ja yritysten mahdollisuuksia tehdä tulosta. Syy, että menevät pääosan ajasta samaan suuntaan on kaiketi se, että öljyn kysyntä on merkkinä vahvasta talouskasvusta ja raaka-aineiden kysynnästä.

    Kun talous alkaa yskiä, niin käy kuten Kaj totesi, niin osakkeet ennakoivat asiaa nopeammin, kuin todellinen kysyntä ja talousmekanismi. Sijoittajat ovat aina varpaillaan ja seuraavat aktiivisesti suhdanteita, kuten ostopäälliköiden indeksejä ja kuluttajien mielialoja. Siksi sijoittajat ovat itse ensimmäisinä tunnistamassa pieniä signaaleja talouden hiipumisesta. Sijoittajat myös pelkäävät tavallisia ihmisiä enemmän, koska heillä on enemmän menetettävää. Tämän takia romahduksia on vaikea ennustaa ja ne tapahtuvat varsin nopeasti. Nousut ovat hitaita ja jotenkin paremmin hallittavissa. Vain allokaatio pelastaa sijoittajat yllättäviltä taantumilta!

Comments are closed.

Related Posts