OP- Pohjola ryhmä johtaa pankkien markkinaosuustaistoa

Pankkien markkinaosuudet ovat Finanssialan keskusliiton 6.7 julkaiseman vuositilaston mukaan pysyneet lähes muuttumattomina. OP- pohjola ryhmä on vahvistanut hieman markkinajohtajan asemaansa kun taas Nordea ja Sampo-pankki konserni ovat hieman supistuneet.

Pankkien markkinaosuudet (%) (Lähde: Finanssialan vuositilastot 2011 ja 2010)

Pankkien markkinaosuuksien vakautta selittää pankkitoiminnan luonne:

  • asiakkaan ei kovin pienestä syystä kannata vaihtaa pankkia, hyöty on työhön nähden vähäinen
  • pankkien tarjoamat palvelut ovat hyvin samankaltaisia; kilpailu tuotteilla on vähäistä ja uusia, todelliseen tarpeeseen tulevia innovatiivisia tuotteita ei käytännössä ole
  • pankkipalveluiden hinnoissa on eroja, mutta erot eivät ole niin dramaattisia, että asiakkaat helposti vaihtaisivat pankkiryhmää

Pankkien markkinaosuudet muuttuisivat, jos jokin pankkiryhmittymä tekisi merkittäviä luottotappioita ja joutuisi vakavaraisuussäädösten vuoksi supistamaan tasettaan. Pankkimme ovat viime aikojen vakaissa oloissa osanneet riskienhallinnan. Suuret konkurssiaallot tai konkurssit eivät ole olleet horjuttamassa pohjolan pankkeja. Baltian maiden talouskriisi toi muutama vuosi sitten mustia pilviä ruotsalaispankkien, erityisesti Swedbankin, taivaalle. Mutta siitäkin selvittiin kun baltian maat onnistuivat tasapainottamaan taloutensa.

2 thoughts on “OP- Pohjola ryhmä johtaa pankkien markkinaosuustaistoa

  1. Siirrettävät pankkitilinumerot parantaisivat pankkien palvelua

    Perjantain kauppalehdessä oli oiva ehdotus siitä miten pankkisektoria vaivaava pysähtyneisyys saadaan purettua. Se oli siirrettävät pankkitilinumerot. Jos pankkitilin numeron voisi siirtää pankkiryhmästä toiseen niin jo syntyisi kilpailua pankkien välille kun asiakkaiden olisi käytännössäkin mahdollista vaihtaa pankkia.

Comments are closed.

Related Posts