OSA 4: Optioiden harjoittelua, synteettinen osake

 

Optiot ovat periaatteessa varsin yksinkertaisia, mutta yksinkertaisuudessa niistä tulee mutkikkaita. Optiot kuten kaikki johdannaiset, kun ne ovat oikein hinnoiteltu eli markkinatehokkaasti niin niitä ei ole järkevää ostaa eikä myydä. Ne ovat riskimielessä aivan samanlaisia kuin kohde-etuus, mutta ylimääräisen kerroksen vuoksi kustannukset lisääntyvät ja siksi ne ovat huonompia kuin kohde-etuus. Koska näin on, niin meidän pitää etsiä hetkiä jolloin optiot ovat luultavasti väärin hinnoiteltuja.

Koska optioilla on siis negatiivinen tuotto-odotus suhteessa kohde-etuuteen, looginen sijoittaja etsii hetken milloin etu on hänen puolellaan. Rakennamme synteettisen osakkeen optiolla olkoon

c = call optio
p=put optio
u=kohde-etuus

Optiolla on sama strike ja suoritushetki. Tällöin

c = u+p seuraa u+p-c=0

Jos ei ole, niin jompikumpi tai molemmat optioista ovat väärin hinnoiteltuja. Tein pienen Excel taulukon mikä laskee call- ja put-optioiden arvoja kun tiedämme daxin arvon. Käytin DAX–optioita ja valitsin ison vaihdon omaavan option. Nuo "Todellinen Call" ja "Todellinen Put" on pörssistä saatavat optioden arvot.

 

Kuvasta nähdään, että arbitraasi–mahdollisuutta ei ole ja sitä ei ole vaikka seurasin option hinnoittelua muutaman tunnin ajan. Tämä on luonnollista, koska väärinhinnoittelu olisi helppo rahastaa. Put- ja Call-optiot ovat siis tiiviisti toisiinsa sidottuja ja jos toisen hinta muuttuu, niin muuttuu toisenkin.

Jotkut kaipailevat bear-rahastoa suojaamaan omaa osakesalkkua. Sitä ei kannata hoitaa millään bear ETF:fällä koska laskussa volatiliteetti kasvaa ja volatiliteetti syö koko ajan sen arvoa.

Synteettinen lyhyeksi myytävä osake (indeksi) on helppo tehdä optiolla. Osta 1 putti strikella A ja aseta call-optio strikelle A. Nyt sinulla on synteettinen lyhyeksi myyty osake mikä liikkuu täysin vastakkain kuin kohde-etuus. Optioilla+futuureilla voi tehdä monenlaisia synteettisia osakkeita joilla on rajattu tappiomahdollisuus. 

Nyt uskon, että minulla on optiokauppaan tarvittavat perusvalmiudet. Tunnen perushinnoittelutyylit, volatiliteetin vaikutuksen ja pystyn rakentamaan erilaisia strategioita eri riskiprofiileilla. 

Related Posts