Osakemarkkinoiden tarkastelu ja ennakointi joulukuussa 2013

Johdanto

TTC:n (Technical Traders Club) joulukuun kuukausikokouksessa 3.12.2013 esitti Sami Listola, FIM, osakemarkkinoiden ajankohtaisen analyysin ja ennakoinnin. Tässä blogissa on tarkastelu päivitetty vastaamaan joulukuun lopun 2013 tilannetta ja indeksigraafeja.
Mukana oli myös FIM Direct Pro asiantuntija Janne Virtanen, joka esitteli ko. kaupankäynti- ja informaatiojärjestelmän toiminnallisia ominaisuuksia.

FIM Direct Pron toiminnalliset ominaisuudet

Janne Virtanen aloitti esittelemällä FIM Direct Pro kaupankäynti- ja informaatiojärjestelmän toiminnallisia ominaisuuksia. FIM Direct Pro pohjautuu norjalaisen Infront AS:n kehittämään ohjelmistoon. Virtanen esitteli järjestelmän reaaliaikaisen kaupankäyntiyhteyttä ja teknisen analyysin useita työkaluja sekä osakevertailujen käyttöä ja mm. mallisivun, linkitetyn työpöydän, räätälöityjen ikkunoiden, asetusten, rajoitusten ja hälytysten käyttöä. Demonstroitiin myynti- ja ostostoptoimeksiantojen asettamista ja keskusteltiin ostostoppien käytöstä osakkeiden pohjakalastukseen ja lyhyeksimyynnin suojaukseen.


Johdanto

TTC:n (Technical Traders Club) joulukuun kuukausikokouksessa 3.12.2013 esitti Sami Listola, FIM, osakemarkkinoiden ajankohtaisen analyysin ja ennakoinnin. Tässä blogissa on tarkastelu päivitetty vastaamaan joulukuun lopun 2013 tilannetta ja indeksigraafeja.
Mukana oli myös FIM Direct Pro asiantuntija Janne Virtanen, joka esitteli ko. kaupankäynti- ja informaatiojärjestelmän toiminnallisia ominaisuuksia.

FIM Direct Pron toiminnalliset ominaisuudet

Janne Virtanen aloitti esittelemällä FIM Direct Pro kaupankäynti- ja informaatiojärjestelmän toiminnallisia ominaisuuksia. FIM Direct Pro pohjautuu norjalaisen Infront AS:n kehittämään ohjelmistoon. Virtanen esitteli järjestelmän reaaliaikaisen kaupankäyntiyhteyttä ja teknisen analyysin useita työkaluja sekä osakevertailujen käyttöä ja mm. mallisivun, linkitetyn työpöydän, räätälöityjen ikkunoiden, asetusten, rajoitusten ja hälytysten käyttöä. Demonstroitiin myynti- ja ostostoptoimeksiantojen asettamista ja keskusteltiin ostostoppien käytöstä osakkeiden pohjakalastukseen ja lyhyeksimyynnin suojaukseen.

Jos tekee esimerkiksi noin seitsemän suunnilleen 4000 EUR:on kauppaa viikossa, niin palkkiokertymä muodostuu tasoltaan sellaiseksi, että välttyy palkkiokuluissa FIM Direct Pron kiinteästä kuukausimaksusta ja kauppojen kaupankäyntikulut tulevat kaupankävijälle edullisemmiksi. Suomessa tätä järjestelmää käyttävätkin monet ammattimaiset sekä aktiiviset osake- ja johdannaiskaupan kävijät, jotka myös hyödyntävät reaaliaikaista teknistä analyysiä.

Osakemarkkinoiden analyysi ja ennakointi joulukuussa 2013

Sami Listola esitti osakemarkkinoiden ajankohtaisen analyysin ja ennakoinnin TTC:n kokouksessa 3.12.2013 käyttämällä edellämainittua FIM Direct Pro:ta ja sen indeksigraafeja ja teknisen analyysin työkaluja. Blogin kirjoittaja on päivittänyt tämän analyysin sittemmin ajankohtaiseksi loppuvuoteen 27.12.2013 asti ja indeksigraafit 6.1.2014 asti (Liitteissä).

Tätä blogia kirjoitettaessa 28.12.2013 oli tekninen tilannekuva Helsingin HEX osakkeilla päivägraafilla pääosin lähempänä yliostettua kuin ylimyytyä tai osin erittäin yliostettu RSI(14) indikaattorilla mitaten, kun teknisesti yliostetun raja-arvona käytettiin RSI (14) > 70. Vain kolme HEX osaketta Cencorp, Saga Furs, Raute ja SAV Rahoitus olivat ylimyytyjä, kun teknisesti ylimyydyn raja-arvona käytettiin RSI (14) < 30.

SP 500- ja DAX- indeksejä tarkasteltiin systemaattisesti lyhyen päivä-, keskipitkän viikko- ja pitkän kuukausigraafin avulla.

Osakemarkkinoiden lyhyen aikavälin trendi

Teknisen analyysin oppikirjamaisen määritelmän mukaan lyhyen aikavälin vahvassa nousutrendissä hinnat liikkuvat 20 päivän liukuvan keskiarvon (violetti käyrä) ja Bollingerin kanavan yläreunan (punainen käyrä) välillä. Laaja SP 500 indeksi täyttikin tämän vahvan nousutrendin määritelmän lokakuun alun pohjan ja marraskuun lopun huipun välillä. Nousun aikana SP 500, kuten moni muukin osakeindeksi, tuli usein yliostetuksi (sininen RSI(9)- käyrä indeksigraafin alla). Nousu päättyi vähäksi aikaa joulukuun alussa, kun SP 500 indeksi putosi alle Bollingerin kanavan 20 päivän liukuvan keskiarvokäyrän (violetti) ja Bollingerin kanavan alareunan muodostamalle tukilinjalle. Sitten SP 500 kiipesi taas sieltä joulukuun puolen välin tienoilta alkaen liukuvan keskiarvokäyrän läpi teknisesti yliostetuksi Bollingerin kanavan yläreunan muodostamalle vastuslinjalle. Bollingerin kanavan liukuvan 20 päivän keskiarvokäyrän (violetti) noin 1800 pisteen paikkeilla voi nyt odottaa toimivan ensimmäisenä tukena indeksille mahdollisen alaskorjausliikkeen tapauksessa.

SP 500 indeksi. Lyhyen aikavälin päivägraafi.

DAX indeksi. Lyhyen aikavälin päivägraafi.

Saksan DAX indeksi nousi loka- ja marraskuussa 8 viikkoa peräkkäin. Tämän nousun aikana DAX tuli erittäin yliostetuksi (sininen RSI(9)- käyrä indeksigraafin alla). Nousun vahvuutta kuvaa myös se, että lokakuun 9. päivän pohjan ja joulukuun 2. päivän huipun välillä 37:stä kaupankäyntipäivästä ainoastaan 9 päivää oli laskupäiviä. Tavallista on, että pitkällä aikavälillä 100:sta kaupankäyntipäivästä 52 on nousupäiviä ja 48 päivää laskupäiviä. DAX:in nousu päättyi, SP 500:n lailla, vähäksi aikaa joulukuun alussa kun indeksi laski alaspäin läpi Bollingerin kanavan keskiarvokäyrän (violetti) Bollingerin kanavan alareunan muodostamalle tukilinjalle. Sitten DAX kiipesi taas alkaen joulukuun puolesta välistä Bollingerin kanavan liukuvan keskiarvokäyrän läpi kanavan yläreunan muodostamalle vastuslinjalle ja tuli teknisesti yliostetuksi. Nyt voi, mahdollisen alaskorjausliikkeen tapauksessa, odottaa Bollingerin kanavan liukuvan 20 päivän keskiarvokäyrän (violetti) noin 9240- 9300 pisteen kohdalla toimivan ensimmäisenä tukena indeksille. Isoissa indekseissä 14:n päivän jakso on hidas suhteelliselle vahvuusindeksille RSI, eikä se sillä jaksolla tule antamaan helposti ylimyyty – varoitusta. Siksi SP 500 ja DAX indeksien RSI oskillaatttorin jaksona onkin käytetty 9 päivää osakkeiden 14:n päivän jakson sijasta. Mutta täytyy myös muistaa että toukokuussa 2013 sekä DAX että SP 500 indeksit olivat nousutrendissä useita viikkoja yliostettuja yli RSI (9) = 70 tasoilla ennenkuin indeksit korjasivat alaspäin. Toukokuulta nähdään myös, että RSI(9) oskillaattori saa indeksin vahvassa nousussa notkahtaa vähän alle 70:n raja-arvon, ilman että indeksin nousu katkeaa.

Osakemarkkinoiden keskipitkän aikavälin trendi

SP 500 indeksin keskipitkän aikavälin, viikkotason, trendi on venytetty ja edelleen vahvassa nousussa. Indeksin arvot ovat koko vuoden 2013 liikkuneet 20 viikon liukuvan keskiarvokäyrän ja Bollingerin kanavan yläreunan välillä.

SP 500 indeksi. Keskipitkän aikavälin viikkograafi.

Tätä blogia kirjoitettaessa on 20:n viikon liukuva keskiarvo nouseva noin 1739 pisteen tasolla, joten indeksillä on laskuvaraa sinne noin 100 pistettä tai noin 6 % ilman, että keskipitkän aikavälin nousutrendi vaarantuu. Edellisen kerran viikkotason alaskorjausliike 20:n viikon liukuvan keskiarvon ja Bollingerin kanavan alareunan välille koettiin vuoden 2012 marraskuussa ja toukokuussa. Nämä viikkotason alaskorjaukset näkyvät graafissa kosketuksina lähellä Bollingerin kanavan alareunaa ja viikkotason RSI(9):ssä ylimyytynä tilana. Lähiaikoina näemme viikkograafissa SP 500:lle vielä mahdollisuuden nousta nykyisen huipun ylitsekin. Koska viikkotason indeksi on nyt vähemmän yliostettu kuin marraskuun osahuipulla, ja tähän voisi piakkoin muodostua RSI(9):n negatiivinen divergenssi edellisen ja kehittyvän indeksihuipun välille, niin tämä divergenssi voisi varoittaa indeksihuipusta. Koska myös edellisestä viikkotason alaskorjauksesta on kulunut yli vuoden verran niin ei ole poissuljettua, että vuonna 2014 koetaan viikkotason alaskorjaus, mikä toisi SP 500 indeksin alas Bollingerin kanavan alareunalle asti. Tätä kirjoitettaessa Bollingerin kanavan alareuna on noin 1610 pisteessä, eli odotettua laskuvaraa alaskorjauksen tapauksessa olisi noin 15 %:n verran. Markkina on kuitenkin dynaaminen, ja varoitus ko. pudotuksen aktivoinnista on yksi punainen lippu, jota on syytä tarkkailla. Myös DAX indeksi tuli viikkotasolla erittäin yliostetuksi marraskuussa. Indeksi on edelleen nousutrendissä, mutta Bollingerin kanava on leventynyt, mikä on tyypillistä trendien loppupuolella.

DAX indeksi. Keskipitkän aikavälin viikkograafi.

DAX indeksi kävi viimeksi viikkotason Bollingerin kanavan alareunalla tämän vuoden 2013 huhtikuussa ja tätä ennen kesäkuun alussa 2012. DAX indeksillä on alaskorjauksen tapauksessa odotettua ”laskuvaraa” myös Bollingerin kanavan alareunalle noin 8000 pisteeseen, eli noin 19 %, minkä ei odoteta tekevän tilanteesta optimaalista vuonna 2014.

Osakemarkkinoiden pitkän aikavälin trendi

Viikkotason tilanteen analysoinnin lisäksi on myös pitkän aikavälin, eli kuukausitason, analyysi huomionarvoinen. SP 500 indeksi on vahvassa pitkän aikavälin nousutrendissä. Indeksi on pysynyt 20:n kuukauden liukuvan keskiarvonsa yläpuolella, syyskuun 2011 lyhyttä väärää alasmurtautumista lukuunottamatta, vuoden 2009 lopulta saakka. SP 500 on myös ollut kuukausitasolla teknisesti yliostettu koko vuoden 2013. Vuoden 2013 nousu on kuitenkin vetänyt indeksin arvon huomattavan kauas yli 20:n kuukauden liukuvan keskiarvon, mikä lisää indeksin alaskorjauksen todennäköisyyttä. Edellisen kerran vuonna 2011, kun SP 500 oli kuukausitasolla yliostettu (RSI(9) > 70), indeksi putosi 20:n kuukauden liukuvan keskiarvon alle. 20:n kuukauden liukuva keskiarvo on nyt voimakkaasti nouseva ja sen arvo on tätä kirjoitettaessa noin 1549 pisteen kohdalla, eli noin16 % indeksin nykyarvon alapuolella.

SP 500 indeksi. Pitkän aikavälin kuukausigraafi.

DAX indeksi on myöskin erittäin yliostettu kuukausitasolla. 20:n kuukauden liukuva keskiarvo on suunnaltaan jyrkästi nouseva ja on noin 7820 pisteessä (violetti käyrä). Vuoden 2013 nousu on DAX:illakin vetänyt indeksin arvon kuukausikäyrällä erittäin kauas yli 20:n jakson liukuvan keskiarvon, mikä lisää indeksin alaskorjauksen todennäköisyyttä.

DAX indeksi. Pitkän aikavälin kuukausigraafi.

Kommentteja ja arvioita

Markkinalla voidaan kuitenkin jo historiallisistakin syistä johtuen odottaa vahvuutta vuoden 2014 alussa, mutta senjälkeen voi tulla indeksien alaskorjaus jo lähiaikoina. Mikäli tarkastellut osakemarkkinat vielä nousevat vuoden 2014 alussa uusille ennätyslukemille, niin on syytä etsiä SP 500:n ja DAX:in viikkograafeista, ja DAX:in päivägraafista, divergenssejä indeksin huippujen ja RSI:n huippujen suuntien välillä ja tällä tavoin ennakoida paremmin mahdollista alaskorjausta. Tällöin osakesalkkuja on syytä suojata paremmin käyttämällä (aikaisempaa) tiukempia myyntistoptoimeksiantoja. Jos esimerkiksi SP 500 putoaisi viikkograafin Bollingerin kanavan alareunalle noin 1610 pisteen paikkeille, eli noin 15 %, niin pitkän aikavälin nousutrendi vielä jatkuisi, ja ko. keskipitkän aikavälin alaskorjaus olisi vielä aivan terve pitkän aikavälin trendin sisällä. Kun osakemarkkinoihin suhtaudutaan nyt tietyllä varovaisuudella, sekä lyhyellä että keskipitkälläkin aikavälillä, niin voi myös harkita sijoitusten osittaista siirtämistä paremman odotetun tuotto/riskisuhteen tarjoamiin hyödykkeisiin. Esimerkiksi hopea ja nikkeli sekä mahdollisesti kulta ovat nykyisin hinnoiltaan hyvin alas lyötyjä ja ne voivat olla houkuttelevia tai kääntyä vuonna 2014 teknisesti houkutteleviksi sijoituskohteiksi.

Trendi-indikaattoreiden ja oskillaattoreiden käytöstä

Indeksigraafeja tarkasteltiin edellä päivä-, viikko- ja kuukausijaksojen tasolla käyttäen viitekehyksenä 20:n jakson Bollingerin kanavia ja liukuvia keskiarvoja. Divergenssien tuottamien ennakkovaroitusten, ja indeksien ylimyytyjen ja yliostettujen tilojen, tunnistamiseen käytettiin 9:n jakson RSI:tä. RSI:n avulla mitatun yliostetun ja ylimyydyn tilan välillä olevan puoliväliarvon 50 todettiin esiintyvän melko samanaikaisesti kun indeksi kosketti Bollingerin kanavan 20 jakson liukuvan keskiarvon muodostamaan tukilinjaa. Tätä trendien ja divergenssien havainnoimista voidaan lisäksi täydentää tehokkaasti trendi-indikaattori MACD:n (Moving Average Convergence/Divergence) ja MACD histogrammin avulla. Trendi-indikaattorina voi myös käyttää ADX:ää (Average Directional Movement Index). ADX(14):n pitää olla yli raja-arvon 20, jotta kohde olisi trendissä. Jos indeksi on selvässä trendissä niin oskillaattorin, esim. RSI:n tilanmuutosta välitilasta yliostetuksi tai ylimyydyksi ei pidä käyttää päätöskriteenä sijoituskohteen myynnille tai ostolle, koska sama liikesuunta jatkuu usein siitä pitkiäkin aikoja ja pikainen kauppa tapahtuisi usein liian aikaisin ja vähäisin tuotoin. Siksi trendissä onkin päätöskriteerinä kaupalle syytä käyttää trendi-indikaattoreita kuten liukuvia keskiarvoja ja niiden johdannaisia kuten MACD:tä ja Bollingerin kanavia ja japanilaisten kynttilöiden myynti- ja ostoasetelmia ja näitä mahdollisesti edeltäviä divergenssejä. Oskillaattorin raja-arvon leikkausta käytetään trendissä vain ennakkovaroituksena indeksin tulevasta käänteestä ja senjälkeen jakso kerrallaan luetaan indeksigraafeja ja odotetaan käänteen em. kriteereiden aktivoitumista. Jos ADX = < 20, ja siten ei olla trendissä vaan sivuliikkeessä, RSI-oskillaattorin raja-arvojen leikkaukset sensijaan soveltuvat hyvin päätöskriteereiksi swing-kaupoille sivuliikkeen vaihteluvälissä sen ylä- ja alarajojen tuntumassa.

Related Posts

Kevyttä

Euroopan tukiunioni

Suomessa v. 1994 järjestettiin kansanäänestys EU:hun liittymisestä ja ”kampanjoin” aika tavalla liittymisen puolesta. Kaikenlaisia mielipiteitä minullakin on ollut 🙂

EU on ehkä aina ollut tai ainakin