Osakeseurannan päivitys

Sijoittaminen

https://www.sinisaariconsulting.com/StockAnalysisTool.html

  • ABB ja AstraZeneca ovat poistuneet seurannasta, Nordnet ja Epiroc ovat tulleet uusina
  • DCF-välilehdellä on uusi arvonmääritystapa joka perustuu kaavaan D/(r-g)
  • D=dividend, mutta olen käyttänyt tässä keskiarvoa EPSistä vuosilta 2016-2022 koska kaikki eivät maksa osinkoa
  • r=tuottovaatimus, 10% kaikille
  • g=normalisoitu kasvu, välillä 4-6%, mitä parempi oman pääoman tuotto sitä suurempi kasvu%
  • tällä tavalla laskettu arvo osakkeelle on lisätty DCF_All-välilehden keskiarvojen laskentaan

Related Posts