Osakesijoittamisen antamia opetuksia yritystoimintaan

Osakesijoittamista ja yritystoimintaa harjoittavat ovat ihmisiä ja kuten kaikki ihmiset, osakesijoittajat ja yrittäjät käyttäytyvät ja toimivat kuten muutkin ihmiset. Siksi molemmilla on paljon yhteistä, koska molemmat ovat inhimillistä toimintaa.

Valitsen ensimmäiseksi esimerkiksi osakeanalyysin. On tahoja, jotka analysoivat osakkeita. Ne antavat osakkeille myynti- ja ostosuosituksia ja tavoitehintoja. Analyysin tekijät ovat yrityksen ulkopuolisia tahoja.

Vastaavia ulkopuolisia tahoja yritystoiminnassa ovat konsultit, jotka analysoivat yrityksen toimintaa ja esittävät parannusehdotuksia yrityksen johdolle.

Älä tartu putoavaan puukkoon!

Se on monen osakesijoittajan tuntema ohje, joka suosittelee olemaan ostamatta osaketta, jonka arvo putoaa nopeasti.

Yritystoiminnassa on peukalosääntö älä pane hyvää rahaa huonon päälle. Sillä halutaan sanoa, ettei huonoksi osoittautuneeseen sijoitukseen, projektiin tai muuhun vastaavaan pidä lisätä rahavaroja. Esimerkiksi Boston Consulting Groupin eläintarha kehoittaa olemaan sijoittamatta resursseja koiriin.

Leikkaa tappiot nopeasti.

Osakesijoittajan ohje kehoittaa asettamaan osakkeille tason, jonka alle mennessä osake on myytävä. Yritystoiminnassa sitä vastaa, että projekti, tuote, osasto tai muu vastaava lopetetaan nopeasti kun osoittautuu, että se on kannattamaton. Esimerkkinä vaikkapa The Lean Start-upissa kuvatut tuotteiden nopeat lopettamiset ja Supercellin tapa tappaa peli nopeasti ellei se ole menestys.

Tappioiden nopean leikkaamisen peilikuva on antaa tuottojen virrata. Se on sitä, että arvoaan kasvattavan osakkeen omistajan pysytään myymättä osaketta liian nopeasti. Sama yritystoiminnassa merkitsee, että menestyvää tuotetta, markkina-aluetta, projektia jne pidetään yllä ja parannetaan entistä paremmaksi.

Vastus ja tuki.

Teknisessa osakenalyysissa puhutaan vastustasoista ja tukitasoista. Vastus merkitsee sitä, että siinä osakkeita halutaan myydä ja tukitasolla niitä halutaan ostaa. Koko kuvaus on monimutkaisempi kuin tässä voin esittää.

Yritystoiminnassa puhutaan myös vastuksesta. Nimittäin muutosvastuksesta ja vastarinnasta. Ei haluta muuttaa asioita tiettyä määräänsä enempää. Tukitason analogia on tilanne, jossa on pakko muuttaa yrityksen toimintaa ja ryhtyä tekoihin yrityksen pelastamiseksi.

Pelko ja ahneus.

Osakesijoittamisessa ja yrityksten johtamisessa toimivat inhimilliset tunteet. Pelko ja ahneus. Kun pelko valtaa osakemarkkinan, laskevat osakkeet paljon. Kun pelko valtaa yrityksen johdon se tiukentaa kontrollia, karsii enemmän kuin panostaa. Ahneuden tilanteessa sijoittaja panee lisää rahaa likoon ja yritysjohtaja ostaa kalliilla vaikkapa Saksasta tietoliikennetaajuuksia.

Sijoitus- ja yritysstrategia

Mielestäni molemmille, yritysjohtajalle ja sijoittajalle on tarpeen luoda strategia, tapa toimia, testata toimivuus ja kun strategia toimii, panostaa siihen estääkseen hetkeillisten tunteellisten toimenpiteiden negatiivinen vaikutus.

Vastaan mielellän kysymyksiin.

Related Posts