Osakesijoitusten valuuttakurssiriskeiltä ei maksa vaivaa suojautua

Moni meistä hajauttaa sijoituksiaan ainakin jossain määrin myös ulkomaille. Ostamme ulkomaille sijoittavien rahastojen osuuksia ja jotkin ovat kokeilleet ulkomailla noteerattuja ETF rahastoja. Suorat sijoitukset esimerkiksi ruotsalaisiin osakkeisiin eivät nekään ole harvinaisia. Monasti kuulee saman huolestuneen kysymyksen, joka on joskus itseänikin huolestuttanut: Kannattaako valuuttakurssien vaihteluilta suojautua ja miten suojautuminen kannattaa tehdä?

Valuuttariski hiipii huomaamatta ja salakavalasti osakesalkkuun

Valuuttariskiä hiipii salakavalasti ja huomaamatta aivan jokaiseen osakesalkkuun. Otetaanpa esimerkki. Ostan salkkuuni Kone Oy:n osakkeita ja huomaan että Kone Oy:n liikevaihdossa on mukana tuloja ja menoja monelta valuutta-alueelta. Olen itse asiassa ostanut yritystä, jonka toiminnan laajuus on riippuvainen valuuttakorista, jossa on kaikkia niitä valuuttoja joiden alueella Kone Oy toimii. Olen siis ottanut salkkuuni valuuttariskiä.

Sama koskee kaikkia muitakin suurempia Suomessa noteerattuja yrityksiä. Jos yritän hajauttaa ihan kotoisesti HEXCAP indeksin mukaisiin yrityksiin, tulee osakehajautukseni kylkiäisenä valuuttariskiä, jossa on mukana kaikkia mahdollisia maailman valuuttoja sillä suomalaisilla yrityksillä on toimintaa ja myyntiä kaikkialla. Salkkuni Euroriippuvaisuus on enää noin 50% luokkaa – loput ovat muita valuuttoja.

Tilanne ei muutu oleellisesti silloinkaan, jos ostan USA rahastoa, jonka sijoitusportfoliossa on suuria amerikkalaisia yrityksiä. Suuret yritykset toimivat maailmanlaajuisesti eikä USA:ssa noteerattujen riippuvuus USA:n dollarista ole kuin ainoastaan 50% luokkaa.

Moni meistä hajauttaa sijoituksiaan ainakin jossain määrin myös ulkomaille. Ostamme ulkomaille sijoittavien rahastojen osuuksia ja jotkin ovat kokeilleet ulkomailla noteerattuja ETF rahastoja. Suorat sijoitukset esimerkiksi ruotsalaisiin osakkeisiin eivät nekään ole harvinaisia. Monasti kuulee saman huolestuneen kysymyksen, joka on joskus itseänikin huolestuttanut: Kannattaako valuuttakurssien vaihteluilta suojautua ja miten suojautuminen kannattaa tehdä?

Valuuttariski hiipii huomaamatta ja salakavalasti osakesalkkuun

Valuuttariskiä hiipii salakavalasti ja huomaamatta aivan jokaiseen osakesalkkuun. Otetaanpa esimerkki. Ostan salkkuuni Kone Oy:n osakkeita ja huomaan että Kone Oy:n liikevaihdossa on mukana tuloja ja menoja monelta valuutta-alueelta. Olen itse asiassa ostanut yritystä, jonka toiminnan laajuus on riippuvainen valuuttakorista, jossa on kaikkia niitä valuuttoja joiden alueella Kone Oy toimii. Olen siis ottanut salkkuuni valuuttariskiä.

Sama koskee kaikkia muitakin suurempia Suomessa noteerattuja yrityksiä. Jos yritän hajauttaa ihan kotoisesti HEXCAP indeksin mukaisiin yrityksiin, tulee osakehajautukseni kylkiäisenä valuuttariskiä, jossa on mukana kaikkia mahdollisia maailman valuuttoja sillä suomalaisilla yrityksillä on toimintaa ja myyntiä kaikkialla. Salkkuni Euroriippuvaisuus on enää noin 50% luokkaa – loput ovat muita valuuttoja.

Tilanne ei muutu oleellisesti silloinkaan, jos ostan USA rahastoa, jonka sijoitusportfoliossa on suuria amerikkalaisia yrityksiä. Suuret yritykset toimivat maailmanlaajuisesti eikä USA:ssa noteerattujen riippuvuus USA:n dollarista ole kuin ainoastaan 50% luokkaa.

Yritykset tekevät itse valuuttasuojausta

Jotkin yritykset tekevät lisäksi omaa valuuttasuojausta. Jos yrityksellä on tuotantoa yhdellä valuutta-alueella ja myyntiä toisella, niin on tapana varmistaa että myyntisaatavilla voidaan maksaa tuotannon kulut siinäkin tapauksessa, että valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia, joita ei voida siirtää hintoihin. Yritykset siis huolehtivat itsekin valuuttakurssisuojauksesta eikä sijoittajan välttämättä kannata tehdä samaa toiseen kertaan.

Osakesijoittaja suojautuu äärimmäisen harvoin valuuttariskiltä

Jokaiseen hajautettuun salkkuun siis hiipii vaivihkaa valuuttakurssiriskiä. Mutta kannattaako tältä riskiltä suojautua? Harva on päätynyt suojautumaan. Osakesäästäjät ovat tottuneet hyväksymään sen, että Euroissa lasketun salkun arvo vaihtelee hieman Euron mukana.

Hajautetun salkun arvo pysyy yleensä melko vakaana sellaista korivaluuttaa vasten, jossa on suuri osa Euroja ja loput maailman muita valuuttoja. Ja useimmiten tämä on aivan toivottavaa – ei Euro kuitenkaan ole aivan maailman napa kaikissa olosuhteissa.

On mahdollista suojautua Euron heilahteluilta

Jos kuitenkin haluaa Euroissa laskettuna mahdollisimman stabiilia salkkua, niin on mahdollista tehdä pientä lisäkorjausta. Tavallinen sijoittaja voi ostaa esimerkiksi pienen summan Dollari – Euro vaihtokurssiin sidottua vivutettua ETF rahastoa (USA:ssa noteerattu tunnuksella DRR; alla Yahoo:n graafi DRR arvon kehityksestä ja EUR/UDS vaihtokurssista). Pienellä summalla voi stabiloida salkkuaan niin, että salkun Euroissa laskettu arvo ei juurikaan heilu Euron mukana. Mutta kannattaa olla varovainen ettei tee ylikorjausta.

Valuuttasuojaukseen liittyvillä ongelmilla ei yleensä kannata vaivata itseään; hyöty on aivan liian pieni suhteessa käytettyyn vaivaan.

DRR ETF- rahaston arvo (sininen) suhtessa USD-EUR vaihtokurssiin (punainen): Lähde:yahoo.com/

Eläkevakuutusyhtiöt suojaavat sijoituksensa valuuttakurssimuutoksilta

Sijoituksia tekevät eläkevakuutusyhtiöt ovat eri tilanteessa. Ne joutuvat maksamaan Euroihin sidottuja eläkkeitä eikä ole toivottavaa että sijoitettujen varojen Euroissa laskettu arvo vaihtelee. Mutta eläkevakuutusyhtiöillä on varaa palkata ammattilaisia, joilla on aikaa ja osaamista optimoida sijoittamiseen liittyviä pienimpiäkin yksityiskohtia, kuten valuuttakurssisuojausta. Piensijoittaja on markkinoiden armoilla. mutta tämä on se hinta, jonka piensijoittaja joutuu itsenäisyydestään maksamaan.

Related Posts