Osakevinkit Technical Traders Clubin huhtikuun 2013 kuukausikokouksesta.

Johdanto

 

Technical Traders Clubin (TTC) huhtikuun kuukausikokouksessa 22.4.2013 tarkasteltiin mahdollisia potentiaalisia voittajaosakkeita ja osakemarkkinatilannetta teknisesti.

 

 

Osakemarkkinatilanne

Kari Laakso tarkasteli Metastockilla ja FIM Direct Prolla osakemarkkinaindeksejä OMX Helsinki 25, Frankfurt DAX ja SP 500 (USA, Maailma) teknisesti päiväkäyrillä (kts. Liite 1).
Todettiin, että eurooppalaiset indeksit HEX 25 ja DAX ovat olleet noin 9 %:n korjausliikkeessä alaspäin ja ylimyytyjä maaliskuun alkupuolen – puolenvälin huippujen jälkeen.

 

Sensijaan SP 500:n korjaus alaspäin on tullut europpalaisia indeksejä kuukautta myöhemmin vasta huhtikuun alkupuolella ja jäänyt toistaiseksi noin 3-4 % miinusmerkkiseksi. SP 500 näyttää kuitenkin pysyneen keskipitkällä nousutrendillään, koska päiväkäyrän nouseva liukuva keskiarvo sma20 on pysynyt nousevan sma40:n yläpuolella. Kuitenkin SP 500 indeksiäkin näyttää uhkaavan keväällä suurempi korjausliike alaspäin, ehkä kuten viime vuosinakin tavallista toukokuussa, koska NYSE:n (New York Stock Exchange) uusien vuoden huippujen määrä on ollut trendinomaisessa laskussa tammi-helmikuusta alkaen samalla kun SP 500:n indeksin arvo on noussut.

 

Eli tulkinta indekseistä on se, että markkinat eivät näytä olevan suosiollisia osakkeiden ostoille lyhyellä aikavälillä, vaan nyt näyttäisi pikemminkin olevan osakkeiden kevätmyynnin paikka.

 

 

Osakevinkkien tarkasteluprosessi

 

1) Kokouksen kukin osanottaja esittää noin kaksi osaketta, joita haluaisi ostaa tai on ostanut, tai haluaisi myydä, mahdollisine funda- tai teknisine perusteluineen.

2) Tekninen analyytikko tekee ja esittelee käsiteltävälle osakkeelle Teknisen Analyysin, ja siitä keskustellaan, ja

3) Keskustellaan myös siitä, mitä erityistä arvonkehitykseen mahdollisesti vaikuttavaa osakkeesta tai yhtiöstä tiedetään ja todetaan, mikä päätös osakkeesta kannattaisi tehdä.

 

Osakevinkkien tarkastelu 23.4.2014

Käsiteltäviksi osakkeiksi valikoitui yhteensä yksitoista suomalaista tai pohjoismaista osaketta, joista suuri osa oli usean osanottajan osoittamia ja valitsemia. Näistä käsiteltiin vajaan 1 ½ tunnin aikana kahdeksan eniten valittua osaketta.

Stephan Grimm tarkasteli Metastockilla viikkokäyrällä Martin Pringin kehittämien KST (Know Sure Thing) trendi-indikaattoreiden avulla osakkeiden odotettuja liikesuuntia. Tarkastelu tehtiin viikkograafilla, ja pitkän, keskipitkän ja lyhyen aikavälin KST:n avulla, koska haluttiin aikaansaada näkemys ja suositukset lähinnä keskipitkälle aikavälille. Myös RSI (Relative Strength Index) indikaattorin avulla etsittiin mm. divergenssejä kurssikäyrään nähden käänteiden ennakoimiseksi.

 

Fortum

Venäjän sähkö- ja lämpöliiketoiminnan kääntymistä selvästi kannattavaksi saataneen vielä odottaa ainakin vuoden 2014 puolelle.

Pitkän aikavälin KST on antanut päätrendin ostosignaalin huhtikuun alussa, mutta lyhyen aikavälin KST on antanut myyntisignaalin samoihin aikoihin.

Kannattaa seurata kääntyykö Fortumin lyhyt KST laskusta noususuuntaiseksi ja se antaisi sitten ostosignaalin, jos osake kääntyisi nousuun ja sitä voisi ostaa lähiaikoina.

 

 

Kone

Pitkän miehen tai naisen osake. Osakkeen pitkä KST heijastaa Koneen hinnan nousevaa päätrendiä.

Lyhyellä aikavälillä Koneen RSI:llä on positiivinen divergenssi verrattuna laskevaan päiväkäyrään välillä 27.3. – 17.4.2013, joten Kone voi siten olla hyvä ostokohde lyhyellä aikavälillä.
 

Osto lyhyellä ja pitkällä aikaperspektiivillä.

 

 

Metso

Kannattavuus erinomainen, toteutunut tuloskasvu kohtalainen ja tuloskasvuvaatimus nykyhinnalla ja oman pääoman tuottovaatimuksella maltillinen BVC analyysin mukaan. Yhtiö selvittää myös jakautumista kahdeksi eri osakkeeksi.

Pitkä KST näyttää päätrendin kääntyneen maaliskuun alussa nousuun, ja on siten pitkän aikavälin sijoittajalle mahdollinen ostokohde, mutta keskipitkä KST on sensijaan kääntynyt maaliskuun lopussa laskuun. Laskussa ollut lyhyt KST näyttää oienneen vaakasuuntaiseksi.

Kannattaa seurata kääntyykö lyhyt KST mahdollisesti ylöspäin, jolloin osake voisi saada lyhyen aikavälin ostosignaalin ja Metsoa voisi silloin ostaa sen korjautuessa ylöspäin.

 

 

Pöyry

Mahdollinen käänneyhtiö ? Pitkä KST kääntynyt kuukausi sitten osoittamaan nousutrendiä. Keskipitkä KST nousussa ja lyhyt KST antanut huhtikuun alussa myyntisignaalin.

Kannattaa seurata kääntyykö lyhyt KST laskusta noususuuntaiseksi ja antaisi ostosignaalin ja sitten ostaa, jos osake kääntyisi nousuun lähikuukausina.

 

 

Oriola KD

Oriolan lääkejakelun odotetaan olevan defensiivistä liiketoimintaa kuprujen jälkeen. Toimiala on nykyajan pitkiä trendejä seuraava toimiala. Oriolan voisi siten odottaa olevan pitkällä aikavälillä hyvä sijoituskohde ?

Osake on saanut sekä lyhyellä että keskipitkällä aikavälillä KST- myyntisignaalit, mutta pitkä KST trendi-indeksi on nousussa, tosin näyttää alkaneen hiipua huhtikuussa. Lyhyen KST:n liikesuunta näyttää olevan kääntymässä laskevasta sivuttaiseksi.

Seurataan ostomielessä. Voidaan ostaa Oriolaa, jos lyhyt KST indeksi kääntyy nousevaksi ja antaa ostosignaalin leikkaamalla liukuvan keskiarvonsa ylöspäin.

 

 

Outokumpu

Outokummun Kemin ferrokromikaivoksen laajennus käyttöönotettu, Calvertin energiatehokas jaloteräskombinaatti on käyttöönottovaiheessa ja EU on myöntänyt Ternin jaloteräskombinaatin pakkomyyntiin lisää aikaa.

Osake on putoava veitsi. Osake on saanut sekä lyhyellä, keskipitkällä että pitkällä aikavälillä KST- myyntisignaalit. Lyhyen KST:n liikesuunta näyttää olevan kääntymässä laskevasta sivuttaiseksi ja osakkeen pohjanmuodostuksen odotetaan olevan käsillä.

Seurataan ostomielessä. Voidaan myös ostaa, ainakin lyhyen aikavälin kaupaksi, jos RSI tekee positiivisen divergenssin päiväkäyrän osapohjiin verraten.
 

 

Revenio Group

Korkea pääoman tuotto ja korkea tulostuotto vuoden 2013 ennusteilla. Pitkän ja keskipitkän KST:n mukaan nousutrendissä, mutta lyhyt KST antanut huhtikuun alkupuolella myyntisignaalin.

 

Voi seurata ja odottaa lyhyen KST:n mahdollista kääntymistä laskevasta vaaka- tai noususuuntaiseksi ja sitten ostaa ennen osavuosikatsausta, jos osake kääntyy odotettuun nousuun keväällä tai alkukesästä..

 

 

UPM

Sellu, energia ja tarrat tekevät hyvää tulosta, mutta paperin liiketoiminta on tappiollista. Biodieselistä voi tulla lisäarvoa, koska sillä on potentiaalia parantaa tuotantoprosessin taloudellista tuottavuutta.

Osake on äskettäin saanut sekä lyhyellä, keskipitkällä että pitkällä aikavälillä KST- myyntisignaalit.

Hyvä treidauskohde, koska heilahtelee noin kuukauden aaltoliikkeinä osahuipuilta osapohjien kautta osahuipuille.

 

 

 

Related Posts