Osakkeisiin säästäneet suomalaiset ovat menettäneet suuren osan säästöistään

Sijoittaminen Talous

Helsingin pörssin indeksistä ja kotitalouksien osakeomistusten arvosta on viimeisen kahden vuoden aikana sulanut reaalisesti noin 30%.  Osakkeisiin sijoittaneet ovat apeita, häpeissään ja pettyneitä itseensä ja ympäristöönsä.  Kovalla työllä hankittu varallisuus on hävinnyt ja koetusta tappiosta on vaikea kertoa. Mutta moni on nyt samassa asemassa.

Kotitaloudet toimivat rationaalisesti

Tappiosta huolimatta kotitaloudet toimivat Suomen Pankin mukaan järkevästi:

  • varoja siirretään korottomilta käyttötileiltä pankkien määräaikaistalletuksiin
  • rahastosijoituksia siirretään osakerahastoista lyhyen koron rahastoihin

Kesäkuun 2023 lopussa kotitalouksilla oli pörssinoteerattuja osakeomistuksia 45,0 mrd. euron edestä, mikä on 4,5 % vähemmän kuin edellisen neljänneksen lopussa. Valtaosa (88 %) kotitalouksien osakeomistuksista kohdistui kotimaisten yritysten osakkeisiin. Tässä onkin suurin syy omaisuusarvojen laskuun. Suomen pörssi on kuulunut maailman heikoimmin suoriutuneisiin markkinapaikkoihin.

Kotitalouksien osakeomistukset ovat markkinataloudellisen ajattelun kivijalka

Suomessa pörssiosakkeita omistaa lähinnä julkinen sektori (eläkevakuutusyhtiöt noin 130 Mrd€ ja valtio noin 20 Mrd€), mutta kotitalouksien osakeomistuksilla on silti merkitystä. Ne ovat kansan parissa vallitsevan markkinataloudellisen ymmärryksen kivijalka.

Kotitalouksien pörssiomistukset varmistavat ohuudestaan huolimatta että kansalaisten parissa säilyy kiinnostusta yritysten menestykseen ja että yritysten toimintaa on median parissa järkevää uutisoida. Tämä varmistaan läpinäkyvyyden ja markkinataloudellisen  kansalaiskontrollin säilymisen.

One thought on “Osakkeisiin säästäneet suomalaiset ovat menettäneet suuren osan säästöistään

Comments are closed.

Related Posts