Pääjohtaja Liikanen: Elintasomme tulee jatkossa pienenemään

Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen puhe talouden näkymistä:

Talousympäristömme

  • Euroalueen talouden elpyminen laaja-alaista
  • kehittyneiden talouksien työikäisten määrä vähenee noin 0,3% /vuosi
  • työn tuottavuuden kasvu on vähitellen hidastuunut noin 0,5%/vuosi tasolle

Suomi

  • olemme vuoden 2008 jälkeen olleet muuta Euroaluetta ja maailmaa heikompia
  • tuotannollisen pääomamme kasvu on pysähtynyt ja investointiasteemme putoaa
  • nuoria aikuisia on vähemmän ja he osallistuvat yhä vähemmän työelämään
  • nuorien aikuisten elintaso on suhteessa pienempi kuin heidän vanhempiensa, pienituloisten määrä kasvaa ja keskituloiset vanhentuvat
  • yritysten T&K panostukset ovat kääntyneet laskuun ja tuottavuutemme on supistunut vuodesta 2008 alkaen; elintaso seuraa tuottavuuden kehitystä
  • työikäisen väestömme määrä on laskenut ja samalla eläkeläisiä on v2007-2017 tullut lisää noin 200’000
  • julkinen taloutemme on riippuvainen syömävelan lisäämisestä

Related Posts