Paikallinen sopiminen poistaa työntekijät-työnantaja vastakkainasettelun

Keskustelu työehtojen paikallisesta sopimisesta on käynyt vilkkaana sen jälkeen kun hallitusen yhteistoiminta-asiamies Harri Hietala sai valmiiksi ehdotuksen paikallisesta sopimisesta yrityksissä. Ehdotus sisältää monia muutoksia jotka parantavat yritysten työntekijöiden paikallisia vaikutusmahdollisuuksia. Nämä uudet toimintamuodot korvaisivat osittain keskitettyjä työehtosopimuksia ja mahdollistaisivat yritysten integroitumisen eheämmiksi kokonaisuuksiksi ilman nykyisen kaltaista työntekijöiden ja työnantajan vastakkainasettelua.

Työmarkkinajärjestöjen, EK:n ja ammattiliittojen, rooli jäisi tässä uudessa toimintatavassa vähäisemmäksi. Paikalliset vaikutusmahdollisuudet korvaisivat työntekijöiden ja työnantajien tarvetta turvautua keskitettyihin valtakunnallisiin järjestöihin.  Ei ihme, että asia herättää keskustelua ja vastustustakin sekä EK:n että työntekijäjärjestöjen puolella. 

Ehdotuksen sisältö on pääkohdissaan seuraava:

  • Työntekijöiden hallintoedustuslain soveltamisalan alarajaa ehdotetaan alennettavaksi 100 työntekijään.
  • Työaikalakiin esitetään muutoksia, joiden tavoitteena on joustavoittaa työaikajärjestelyjä. Joustot edellyttävät paikallista sopimista ja ne edistävät muun muassa työaikapankin käyttöä.
  • Järjestäytymättömien yritysten mahdollisuuksia hyödyntää paikallista sopimista ehdotetaan lisättäväksi.
  • Selvityksessä ehdotetaan hallitusohjelman mukaisesti paikallisen sopimisen lisäämistä myös järjestäytyneissä yrityksissä.
  • Kaikki lakiin perustuvaa paikallista sopimista koskevat riidat esitetään käsiteltäviksi työtuomioistuimessa.

Lisää tietoa: Yhteistoiminta-asiamiehen Harri Hietalan esitys

Related Posts