Palvelualojen tuottavuus kasvussa

  Puolet työvoimastamme työskentelee palvelualoilla. Mari Kangasniemi:n uusimmasta palvelualojen tuottavuuden mittaamista koskevasta tutkimuksesta selviää, että yksityisten palvelualojen (kauppa, majoitus- ja ravitsemusala sekä kiinteistöala) tuottavuus on viimeisten viidentoista vuoden aikana noussut ripeästi.

 

Työn tuottavuus kaupan alalla (Lähde:PT, PAM ja Tilastokeskus)

Tutkimuksessa ei käsitelty julkisten palvelualojen (terveydenohuolto, opetus,…) tuottavuutta vaikka internet teknologian tuomat mahdollisuudet avaavat mahdollisuuksia parantaa julkisten palveluiden tuottavuutta.

Palvelualojen tuottavuuden mittaaminen on haasteellista

Tutkimuksessa selviää, että palvelualojen tuotoksen laatutekijöiden huomioon ottaminen on hankalaa. Laatumuutokset paremmin huomioivat hinnanmuutosten mittaamiseen kehitetyt indeksit edellyttävät tarkkaa laatuominaisuuksien määrittelyä ja tilastoaineiston keräämistä niistä, joka ei kaikkein palvelujen osalta ole realistisesti toteutettavissa. Tuotosten suora mittaaminen, jota esimerkiksi julkisten palvelujen osalta tehdään, ei sekään olisi yksiselitteisesti parempi menetelmä kuin nykyinen tuottavuusmittaus.
 

Lisää tietoa:  Tuottavuuden mittaaminen palvelualoilla

Related Posts

Sijoittaminen

Osakeseurannan päivitys

https://www.sinisaariconsulting.com/StockAnalysisTool.html

ABB ja AstraZeneca ovat poistuneet seurannasta, Nordnet ja Epiroc ovat tulleet uusina
DCF-välilehdellä on uusi arvonmääritystapa joka perustuu kaavaan D/(r-g)
D=dividend, mutta olen käyttänyt

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com