Pankkien ja kuluttajien tulot kasvavat Euroalueella

Kenen tulot kasvavat Euroalueella? Euroopan keskuspankki on uusimmassa katasauksessaan (1.8.2012) käsitellyt makrotalouden trendejä ja tässä yhteydessä myös sijoittajaa kiinnostavaa asiaa – minkä sektorin tulot kasvavat.

Tulojen kasvu ja tulonkasvun jakautuminen eri sektoreille (Lähde: ECB)

Pankit ovat kasvattaneet voittojaan

Oheisesta kuvasta havaitsemme, että yritysten tulot (financial corporations + non financial corporations) ovat yhteismääräisesti kasvaneet jo vuodesta 2009 alkaen ja tämän olemme saaneet huomata myös yritysten voitoista.

Mutta kasvu on jakautunut epätasaisesti. Pankit ja rahoitus ovat vuoden 2011 alusta alkaen kasvattaneet tulojaan kun taas muiden yritysten tulot ovat pienentyneet. Ei ihme etteivät investoinnit lähde liikkeelle. Investointihalukkuus on vähäistä, jos tuotannollisten yritysten tulot pienenevät.

Pankkien hyville tuloksille on olemassa syy. Pankeilta on edellytetty suurempaa vakavaraisuutta ja sen seurauksena pankit ovat joutuneet rahastamaan asiakkailtaan hieman enemmän. Voitoilla on paikattu pankkien taseita ja tukevoitettu pankkien toimintaa.

Julkisen sektorin ja kotitalouksien tulot kasvavat

Julkisen sektorin tulot (tummanvihreä) ovat olleet kasvussa. Vuoden 2010 aikana tähän vaikutti käyntiin lähtenyt talouskasvu ja vuoden 2011 aikana julkisen sektorin tuloja ovat kasvatteneet veronkorotukset ja säästötoimet.

Kotitaloudet ovat myöskin pärjänneet ihan mukiinmenevästi. Etelä-Euroopan laskevista palkoista huolimatta kotitaloudet ovat koko Euroalueella pystyneet kasvattamaan tulojaan (oranssi palkki) muita sektoreita enemmän.

Tulojen kasvu seuraa suhdannekiertoa

Tulojen kasvu seuraa oheisen kaavion mukaan selvää suhdannekiertoa jossa muiden sektoreiden tulot seuraavat viiveellä tuotannollisia yrityksiä:

Laskusuhdanteessa:

  1. Vuoden 2008 heikkenevä talouskehitys näkyi ensin yritysten tuloksissa
  2. Kotitalouksien tulotason lasku ja valtioiden tulojen romahdus tapahtui vuonna 2009.

Noususuhdanteessa:

  1. Toipumisvaiheessa, vuoden 2009 loppupuolella, tuotannollisten yritysten tulot kasvoivat ripeää vauhtia.
  2. Kuluttajat ja valtionhallinto pääsivät nauttimaan tulojen kasvusta vuoden 2010 alkupuolella. 

Related Posts