Teknologiateollisuus: Kasvu pysähtynyt ja loppuvuosi näyttää heikommalta

    Teknologiateollisuuden uudet tilaukset ja tilauskanta Suomessa ovat kääntyneet laskuun viime kuukausina. Liikevaihdon arvioidaan jäävän syksyllä viimevuotista pienemmäksi. Samalla Suomen kustannuskilpailukyky suhteessa keskeisiin kilpailijamaihin on heikentynyt eikä teollisuuden tuottavuus ole kehittynyt toivotulla tavalla. Taantuma korostaa entisestään tarvetta parantaa Suomen ja vientiteollisuuden kilpailukykyä.

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli tammi-huhtikuussa prosentin suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Uudet tilaukset ja tilauskanta ovat kuitenkin kääntyneet laskuun viime kuukausina. Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä alemmalla tasolla kuin viime vuonna samaan aikaan.

"Hidas kasvu on pysähtynyt, ja loppuvuosi näyttää heikommalta", Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen sanoo. "Päätoimialoista ainoastaan tietotekniikka-alalla sekä suunnittelu- ja konsulttialalla on jatkunut myönteinen kehitys. Lisäksi koneteollisuudessa on esimerkkejä positiivisesta kehityksestä – yritysten tilanne on kaikkiaan hyvin epäyhtenäinen."

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 16 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2011 ja 5 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa. Kun verrataan tilannetta talouskriisiä edeltävään aikaan syksyllä 2008, uudet tilaukset olivat huhti-kesäkuussa lähes 40 prosenttia alemmalla tasolla.  

Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 2 prosenttia pienempi kuin samaan aikaan vuonna 2011 ja 3 prosenttia pienempi kuin maaliskuun lopussa. Verrattuna talouskriisiä edeltävään aikaan tilauskanta oli kesäkuun lopussa runsaat 40 prosenttia alemmalla tasolla.   

Teknologiateollisuuden henkilöstön määrä Suomessa lisääntyi hieman tammi-kesäkuun aikana verrattuna vuodenvaihteen tilanteeseen. Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa kaikkiaan runsaat 301 000 sekä lisäksi kesätyöntekijöitä noin 15 000. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 alan yrityksissä oli henkilöstöä 329 000.

Taantuma Euroopassa laajenemassa Saksaan

Euroopan taantuma on pahentunut viime kuukausina. Teollisuuden ja palvelualojen kehitystä kuvaavat ostopäällikköindeksit painuivat touko-, kesä- ja heinäkuussa alimmalle tasolleen sitten finanssi- ja talouskriisin pahimman vaiheen. Ne kertovat bruttokansantuotteen supistumisesta useissa maissa kevään ja kesän aikana.

Taantuma on nyt tarttumassa myös kilpailukyvyltään vahvaan Saksaan. Ranskassa, Italiassa, Isossa-Britanniassa ja Espanjassa sekä useissa muissakin maissa talouden heikkeneminen on jatkunut kesän aikana. Myös maailmantalous on lisääntyvän epävarmuuden kourissa. Talouskasvun hidastuminen koskee myös valtaosaa kehittyvistä maista. Vaikka Suomi on ainakin toistaiseksi välttänyt talouden supistumisen, riski kasvaa nopeasti. 

Kilpailukykyä vahvistettava

Valtiovallan on haastavassa markkinatilanteessa tuettava teollisuuden ja koko elinkeinoelämän  uusiutumista määrätietoisilla päätöksillä. Työmarkkinapolitiikalla yrityksille ja työntekijöille olisi  luotava kannusteet tuottavuuden parantamiseen. Lisäksi Suomen yritys- ja ansiotuloverotuksen  kilpailukykyä on parannettava usean vuoden ohjelmalla. Jo tehdyt yritysten uusiutumista ja  kasvuyrittäjyyden edistämistä koskevat linjaukset olisi niin ikään muutettava päätöksiksi ja  saatettava voimaan.

Yrityksille ei voi sälyttää enää yhtään ylimääräistä rasitetta. "Kasvu ja yritysten kilpailukyky pitäisi  olla ykkösasia poliittisessa päätöksenteossa", Jorma Turunen vaatii.

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät 3/12 -raportti luettavissa Teknologiateollisuuden verkkosivuilla

 

Teknologiateollisuus on Suomen tärkein elinkeino, sen edustamat toimialat vastaavat 60 % maan viennistä ja 80 % koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan 290 000 henkilöä. Teknologiateollisuuteen kuuluu viisi päätoimialaa, jotka ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu- ja konsultointi sekä tietotekniikka-ala.

Related Posts