Peruspankkipalveluiden vertaileminen helpottuu

Peruspankkipalveluiden vertailua tullaan helpottamaan uudella lailla, palveluiden saatavuuden ja pankin vaihtamisen lisäksi. Lakiesitys perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin, ja sen pääasiallinen tarkoitus on varmistaa peruspankkipalveluiden saatavuus kaikille sekä parantaa pankkipalveluiden vertailukelpoisuutta.

Talletuspankeille velvollisuus tarjota perusmaksutilejä

Uuden lain myötä talletuspankeille kaavaillaan velvollisuutta tarjota kaikille perusmaksutiliä, siihen liittyviä palveluita ja sähköisen tunnistamisen palveluita. Käytännössä sähköisen tunnistamisen palvelulla tarkoitetaan verkkopankkia, jonka avulla suoritetaan tunnistautuminen erilaisiin verkkopalveluihin, kuten Kelan palveluihin. Uusi laki auttaa etenkin maksuhäiriömerkinnän saaneita, joilla on saattanut olla ongelmia saada verkkopankkitunnuksia.

Lakiehdotuksen mukaan talletuspankki ei saa myöskään asettaa huonompia ehtoja pelkän perusmaksutilin käyttäjälle suhteessa muihin asiakkaisiin. Talletuspankki voi kieltäytyä sähköisen tunnistamisen palveluiden tarjonnasta vain lakiin perustuvin objektiivisin syin. Tällainen syy voi olla esimerkiksi se, ettei asiakkaalla ole henkilötunnusta, tai että asiakasta epäillään rahanpesusta.

Lakiesityksen mukaan perusmaksutilin tulee sisältää seuraavat palvelut:

  • Perusmaksutilin avaamiseksi, käyttämiseksi ja sulkemiseksi
  • Varojen tallettamiseksi
  • Käteisen nostamiseksi
  • Maksutapahtumien toteuttamiseksi suoraveloituksina, maksukortilla, tilisiirroilla, pankkipäätteillä, luottolaitosten toimipisteissä ja luottolaitosten verkkopalveluissa

Uusi vertailusivusto tiedottamaan pankkien perusmaksutilien hinnoista

Euroopan unionin lainsäädäntö edellyttää, että jäsenmaat varmistavat, että kuluttajilla on kansallisella tasolla maksuton pääsy vähintään yhdelle verkkosivustolle, jolla vertaillaan vähintään kymmenen palvelun maksuja, joita talletuspankit tarjoavat. Vertailusivuston tarkoituksena on tehdä maksutilien ja peruspankkipalveluiden hinnoittelusta entistä läpinäkyvämpää asiakkaille.

Maksupalveluntarjoajien on myös annettava kuluttajille vähintään kerran vuodessa maksutta erittely kaikista maksutiliin liittyvistä palveluista veloitetuista maksuista sekä tarvittaessa tiedot koroista. Lisäksi luottolaitosten on raportoitava Finanssivalvonnalle tietoja perusmaksutileistä.

Uuden maksupalveluntarjoajia vertailevan sivun ylläpitäjä voi olla joko yksityinen toimija tai viranomainen. Sivuston on oltava riippumaton, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että maksupalveluntarjoajille on annettava tasapuolinen asema hakutuloksia näytettäessä ja asetettava selkeät ja puolueettomat vertailuperusteet.

Lakimuutoksen tarkoituksena varmistaa tasapuoliset palvelut

Lakiehdotuksen yksi tärkeä tavoite on taata kaikille mahdollisimman tasapuoliset peruspankkipalvelut. Lakiehdotuksessa mainitaan muun muassa, että perusmaksutiliin liittyvien palveluiden käyttämisestä ei saa tehdä liian vaikeaa. Talletuspankkien on tarvittaessa mukautettava palveluitaan ja varmistettava palveluiden toimivuus myös apuvälineillä, jotta oikeus perusmaksutiliin toteutuu.

Esitettyjen säännösten tavoitteena on myös lisätä maksupalveluiden tarjoajien välistä kilpailua ja lisätä kuluttajien liikkuvuutta maksupalveluiden tarjoajien välillä. Lakiesityksessä kuitenkin arvioidaan, että esitetyistä uudistuksista johtuvat kustannukset peritään muodossa tai toisessa todennäköisesti asiakkailta.

 

 

Maria Mankinen/ VertaaEnsin.fi

 

Related Posts