Pienet, velkavivuttomat hedgerahastot ovat tuottoisimpia

Kauppatieteiden maisteri Pekka Tolonen väittelee Oulun yliopistossa 12.9.2014 aiheenaan Hedgerahastot.

Pienet hedgerahastot ovat yleensä tuottoisimpia

Väitöskirjassa havaitaan muun muassa, että  rahastojen markkina-arvon ja riskikorjatun tuoton välillä on negatiivinen (positiivinen) relaatio kun tarkastellaan rahastojen tulevaa (historiallista) menestystä.  Rahastojen kasvu heijastuu siis menestykseen negatiivisesti.

Markkina-arvoltaan pienissä rahastoissa on huomattavasti enemmän riskiä kuin markkina-arvoltaan suurissa rahastoissa. Korkeampi riski pienissä rahastoissa lisää tuotto-perusteisten palkkioiden merkitystä palkkiorakenteissa, kun taas suurilla rahastoilla on kannustimet maksimoida markkina-arvon mukaan määriteltyjä hallinnointipalkkioita. Riski ja tuoton taso siis pienevät rahastojen markkina-arvojen kasvaessa. Myös tuoton pysyvyys pienenee rahaston markkina-arvon kasvaessa.

Salkunhoitajat ovat kehnoja velkavivun käyttäjinä

Väitöksessä tutkitaan myös hedge-rahastojen kykyä lisätä riskikorjatun tuoton tasoa velkavivun avulla. Velkavivun käyttö kasvattaa sekä tuoton että riskin tasoa alhaisemman velkatason osuuslajeihin verrattuna. Väitöksessä havaitaan, että velkavivulla saavutettava tuotto on merkittävästi alhaisempi matalan velkatason osuuslajiin nähden kun molempien osuuslajien tuottoaikasarjat ovat asetettu samalle tasolle.

Talousteoriaa ennustaa, että sijoittajien rajoitteet käyttää velkavipua ja velkavivun käyttöön liittyvät kustannukset heijastuvat salkun tuoton tasoon negatiivisesti. Tämä näyttää pitävän paikkansa.

Related Posts