PK-yritykset: BKT kääntyy laskuun,  kannattavuus ja vakavaraisuus heikkenevät, investointeja ja tuotekehitystä vähennetään ja kasvuhalukkuus pienenee

Talous

Suomen Yrittäjien PK-yritysbarometrin suhdanneodotukset:  BKT kääntyy laskuun,  kannattavuus heikkenee, yritysten vakavaraisuus heikkenee, investointeja vähennetään, kasvuhalukkuus pienenee ja innovaatioita ja tuotekehitystä vähennetään.  Mutta onneksi henkilöstön ja liikevaihdon määrän ennakoidaan pysyvän ennallaan.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä löytää positiivisia puolia:  ”Yritysten toimintaympäristön epävarmuus heijastuu pk-barometrin tuloksissa. Pidän myönteisenä, että teollisuudessa ja palveluissa henkilöstön määrän oletetaan kasvavan tulevan vuoden aikana ja kokonaisuudessaan työllisten määrä pk-yrityksissä on säilymässä suurin piirtein ennallaan”, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä kevään pk-yritysbarometrin julkistustilaisuudessa 16.2.2023.

”Pitkään jatkuneen investointihalukkuuden heikkenemisellä näyttää olevan yhteys kasvuhalukkuuteen. Kasvua tavoittelevat yritykset investoivat enemmän. Tällaisten yritysten määrä pitää saada nousuun, sillä niiden investointiodotukset ovat vallitsevassa epävarmassa tilanteessakin selvästi positiiviset”, ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

”Epävarmuuden ja kustannustietoisuuden keskellä on uskallettava rakentaa tulevaisuutta. On aiempaakin tärkeämpää turvata tulevaisuuteen tähtäävien investointien ja kasvuhankkeiden rahoitus. Finnvera on varautunut lisäämään kasvuhakuisten ja investoivien yritysten rahoitusta lainoin ja takauksin. Tuomme markkinoille täsmäratkaisuja yritysten kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi. Juuri voimaan tulleen lakimuutoksen ansiosta voimme rahoittaa suorilla ostajaluotoilla vientikaupoissa myös suomalaisten viejien ulkomaisia asiakkaita”, sanoo Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

Related Posts

Kevyttä

Euroopan tukiunioni

Suomessa v. 1994 järjestettiin kansanäänestys EU:hun liittymisestä ja ”kampanjoin” aika tavalla liittymisen puolesta. Kaikenlaisia mielipiteitä minullakin on ollut 🙂

EU on ehkä aina ollut tai ainakin