PK- yritysten hallitusten työskentelyyn tarvittisiin laaja-alaista osaamista

Suomalainen yrityspäättäjä saa liian vähän tukea työhön ja jaksamiseen yrityksen hallitukselta. Muiden muassa tämä käy ilmi LähiTapiolan ja Elon kesällä toteuttamasta Miten voit johtaja –kyselytutkimuksesta. Vastaajia oli yli 1 000.

Vastaajat, joista 80 prosenttia on omistajayrittäjiä, kertovat saavansa parhaiten tukea työhön omalta perheeltään ja puolisoltaan. Merkittävää on se, että yrityksen hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan tuki koetaan hyvin pieneksi.

Pk-yritysten hallitusosaajia tarvitaan lisää

Yritysten hallitustyöskentely sai eniten kritiikkiä hallituksen hyötyä ja työskentelyn arviointia koskevissa väitteissä. Jopa 32 % vastaajista koki, että hallituksesta ei ole hyötyä arkipäivän työssä. Johtajista 43 % kertoi, että hallitustyöskentelyä ei arvioida säännöllisesti. Runsas kolmannes vastaajista ei osannut tai halunnut ottaa kantaa hallitustyöskentelyn arviointiin.

Myönteistä on se, että yli puolet vastaajista piti puheenjohtajan toimintaedellytyksiä hyvinä ja kritiikistä huolimatta arvioi hallituksen ja johdon välistä yhteistyötä toimivaksi. Yli 50 henkilöä työllistävien yritysten johtajien arviot hallitustyöskentelystä olivat myönteisemmät kuin tätä pienempien yritysten.

”Pk-yritysten pitäisi panostaa enemmän hallitusten kokoonpanoon ja rekrytointiin. Hyvä hallitus on yritysjohdon hyödyntämätön resurssi. Omistajayrittäjän työ on yksinäistä, mutta hyvä hallitus voisi parhaimmillaan tukea johtajaa ja vähentää stressiä”, LähiTapiolan palvelujohtaja Sari Seppi-Laitinen sanoo.

Haasteena voi hänen mukaansa olla saada pätevää henkilöstöä pk-yritysten hallituksiin. Myös kyselyn avoimissa palautteissa todettiin, että Suomessa on vaikea löytää pienen yhtiön hallitukseen päteviä ja laajan kuvan hahmottavia henkilöitä.

”Tässä on selkeä kehittämisen ja kouluttamisen paikka. Olisi hyvä yhdessä miettiä, kuka ottaa hoitaakseen hallitusosaajien kouluttamisen ja tarjoamisen erityisesti pk-yritysten tarpeisiin”, Seppi-Laitinen ehdottaa.

Palauttavaa vapaa-aikaa ei riittävästi

Omistajayrittäjistä lähes joka viides tekee töitä yli 60 tuntia viikossa. Moni johtaja kokee, ettei palauttavaa vapaa-aikaa ole riittävästi. Kuitenkaan pitkät työpäivät ja stressi eivät vaikuta esimerkiksi nukkumiseen, sillä valtaosa vastaajista nukkuu vähintään 7 tuntia yössä. He myös varaavat aikaa palauttavalle harrastustoiminnalle.

Oman terveydentilansa arvioi hyväksi 81 % palkkajohtajista ja 66 % omistajayrittäjistä. Palkkajohtajat myös uskoivat omistajayrittäjiä useammin terveydentilansa olevan hyvä seuraavan viiden vuoden kuluttua. Heikoimmillaan usko oman terveydentilan säilymiseen hyvänä on elämän ruuhkavuosina 30-39-vuotiaana.

”Yritysjohtajan työhyvinvoinnissa on haasteita, mutta myös vankkoja tukipilareita. Vastaajista lähes kaksi kolmannesta kokee työn hallinnan tunteensa hyväksi, mikä on selkeästi työuupumukselta suojaava tekijä. Työnsä merkitykselliseksi kokee neljä viidestä vastaajasta, ja se on yhtä lailla tärkeä työssä jaksamisen vahvistaja”, Elon työhyvinvointijohtaja Anu Suutela-Vuorinen sanoo.

Kyselytutkimus tehtiin 29.5.-9.6.2015. Vastaajia oli yli 1 000. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin kaksi johdon työhyvinvointivalmennusta.

Related Posts

Kevyttä

Euroopan tukiunioni

Suomessa v. 1994 järjestettiin kansanäänestys EU:hun liittymisestä ja ”kampanjoin” aika tavalla liittymisen puolesta. Kaikenlaisia mielipiteitä minullakin on ollut 🙂

EU on ehkä aina ollut tai ainakin