Pörssin harhakäsityksiä osa 9: Liike on kasvanut

Pörssissä kuten elämässä on harhana korostaa aina tätä hetkeä. Nykyinen hetki on nyt ja aina on jollain mittarilla erikoinen pörssihetki. Ja nykyinen hetki eroaa aina menneisyyden hetkistä siitä, että tiedämme jo menneistä hetkistä kuinka kävi. Nyt on ollut paljon puhetta, että kurssivaihtelu on poikkeuksellisen suurta.

Yllä olevassa kuvassa on piirretty average true range (ATR) (prosenttina) 250 päivän jaksolla S&P 500 indeksiin noin 60 vuoden jaksolla. ATR kuvastaa päivän maksimiliikettä (http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:average_true_range_atr) eli sen keskimääräistä suuruutta voidaan hyvin käyttää volatiliteetin, hinnan muutoksen mittarina. Kuvasta näemme, että liike oli suurta 2010 vuoden alussa, mutta nyt se on pudonnut suunnilleen historialliselle tasolleen. Tämä liike on ollut historiallisesti hyvin heiluva, mutta nykyistä arvoa ei voi pitää erikoisena. Meillä on ollut pitkiä korkean heilunnan jaksoja ja korkeat heilunnat ovat olleet ennemmin sääntö kuin poikkeus.

Tämä harha liikkeen määrästä menee samaan kategoriaan kuin puhe kuinka helppoa ennen oli töissä, nuorison laiskuus ja osaamattomuus, vanhojen televisioiden kestävyys sekä entisaikojen rehellisyys. Syynä on huonomuistisuus.

 

3 thoughts on “Pörssin harhakäsityksiä osa 9: Liike on kasvanut

 1. Selvennystä vielä

  Pörssissä on noin 252 pörssipäivää siksi käytin 250 jaksona. 1,6% keskimääräinen liike tarkoittaa vuodessa 1,016^252=5 500% tuottoa. Näin paljon siis pörssi vatkasi edestakaisin viimevuonna. Ja se on melko tyypillistä.

 2. Yksipuolista

  Ihan kiva kun näitä kirjoittelet, mutta tarkastelet asioita yleensä perin yksipuolisesti. Jotta antaisit luotettavan vaikutelman väittämistäsi, sinun pitäisi tarkastella asioita monelta eri kantilta. ATR ei ole minulle erityisen tuttu, mutta voisin kuvitella että se antaa saman tuloksen kun

  a) kurssit nousevat prosentin päivässä, laskevat prosentin seuraavana päivänä, nousevat prosentin sitä seuraavana päivänä, laskevat prosentin jne vaikkapa 60 päivän ajan, ja kun

  b) kurssit nousevat prosentin päivässä 30 päivää putkeen ja laskevat prosentin päivässä 30 päivää putkeen.

  Monien mielestä kohdan b volatiliteetti on isompi kuin kohdan a vaikka eroa ei näkyisikään kirjoituksessasi käytetyllä menetelmällä. Saattaa olla, että kohdan b kaltainen volatiliteetti on nykyään isompaa kuin ennen, ainakaan et ole todistanut että se ei sitä olisi.

  1. Volatiliteetti

   Kieltämättä kirjoiti(a)n aiheesta vain yhdeltä kantilta sen tein yksinkertaisuuden vuoksi ja en paljon asiaa nytkään laajenna. Average true range voi olla iso vaikka avaushinta olisi sama kuin sulkemishinta. Tämä indikaattori mittaa päivän matalinta ja korkeinta hintaa edellisen päivän sulkemishintaan. True range määritellään:

   TR=H-L

   TR=H-C1

   TR=C1-L

   missä H = päivän korkein arvo, L= päivän matalin arvo ja C1=eilinen sulkuarvo. Näistä valitaan suurin arvo. Tämä tapa mittaa myös kuinka suurta liike on ollut päivän sisällä. Jos Nokia aukaisee hintaan 5 euroa, käy 4 eurossa ja sulkee taas hintaan 5 euroa, niin liikettä on ollut paljon vaikka hinta ei ole päivän päättyessä liikkunut mihinkään. Jos tutkimme vain aukaisu- ja sulkemishintoja, niin se ei kerro mitään kuinka olemme päätyneet niihin hintoihin.

   Volatiliteetti on laaja ja paljon tutkittu asia. Yleisin tapa sitä mitata on keskihajonta, mutta heiluntaa voidaan toki mitata monella muullakin tavalla. Tämä on tärkeä asia sijoittajalle ja myös keinottelijalle. Trendisijoittaja joutuu miettimään mikäli kurssit puhkaisevat trendiviivan onko trendinvaihdos tapahtunut vai onko kyseessä vain volatiliteetin muutos. Sama asia on myös kanavasijoittajilla. Mikäli optiot hinnoitellaan taas Black&Scholes hinnoittelumallilla, niin siinä veikataan vain volatiliteettia.  Kaikki muut muuttujat ovat tunnettuja. Modernissa porfolioteoriassa (MPT) riski määritellään kurssien heilunnan kautta jota pyritään minimoimaan tietyllä tuottotasolla. Panoksien hallinta palautuu myös volatiliteettiin ja myös vivutuksen määrä. Volatiliteetti on olennainen asia kun ylipäätään tutkitaan aikasarjoja ja niiden suhteita.  Palaan asiaan myöhemmin laajemmalla artikkelilla.

    

Comments are closed.

Related Posts