Pörssissä korkealle arvostetut, hyvällä oman pääoman tuotolla varustetut, ns. laatuosakkeet yllättävät positiivisesti vuodesta toiseen

Sijoittaminen

Parhaiten on viimeisen vuoden aikana pärjännyt ostamalla edellisen vuoden kurssinousijoita.  Pidemmällä sijoitushorisontilla toimivat ovat hyötyneet syvällisemmästä osakeanalyysistä. Viimeisen viiden vuoden tuottotähtiä ovat olleet hyvän oman pääoman tuotolla, pienellä velkaantuneisuudella ja vakaalla tuloksen kasvulla varustetut ns. laatuosakkeet kuten esimerkiksi amerikkalaiset teknologiajätit.  Tutkimus tehtiin veraamalla google finance palvelun avulla USA:ssa noteerattuja ja USA:n markkinoille sijoittavia iShares:n sijoitustyyli ETF rahastojen tuottoja. Vertailussa oli mukana neljä erilaista sijoitustyyliä:

Laatu (QUAL), joka sijoittaa niihin osakkeisiin, joiden oman pääoman tuotto, omavaraisuusaste, vakaa tuloksen kasvu,…  saavat parhaita arvoja. Näillä mittareilla parhaita yrityksiä sanotaan laatuyrityksiksi.

Kurssinousijat (MTUM), joka sijoittaa niihin osakkeisiin, joiden kurssi on viime aikoina (viimeisen vajaan vuosen aikana) noussut eniten.

Arvoyhtiöt (VLUE), joka sijoittaa osakkeisiin joiden pörssihinta on alhainen suhteessa tulokseen (alhainen p/e), kassavirtaan (alhainen p/cf), ja omaan pääomaan (alhainen p/b). Nämä ns. arvoyhtiöt kuuluvat pörssin heikoimmin arvostamiin yrityksiin, joiden osakkeet ovat pörssissä alennushinnoin tarjolla.

Minimi volatiliteetti (USMV), joka sijoittaa niihin osakkeisiin, joiden pörssikurssi on ollut vähiten volatiili.

Vertailu antaa suuntaviivoja:

 • Parhaan turvan pörssilaskua vastaan tarjoavat minimi volatiliteetin yhtiöt. Niiden heilunta on pörssissä pienempää sekä ylös että alaspäin.
 • Nousukausina kannattaa ostaa sijoittajien suosikkeja, niinsanottuja laatuyhtiöitä ja jopa kurssinousijoiden etsiminen kannattaa. Nousussa on kaikki sellainen mikä on hyvässä nosteessa muutenkin.
 • Pörssin alennuslaatikkoon joutuneet, niinsanotut arvoyhtiöt, ovat monasti kasvunäkymiltään heikkoja, mutta ne tekevät monasti hyvää tulosta vuodesta toiseen. Ne tarjoavat turvaa pörssin turbulenssia vastaan, mutta eivät kuitenkaan suojaa varsinaista taantumaa vastaan.

Piksu toimituksen elokuussa 2023 tekemä vertailu antoi hieman erilaisen tuloksen.  Optimi sijoitustyyli riippuu makrotalouden tilanteesta.

One thought on “Pörssissä korkealle arvostetut, hyvällä oman pääoman tuotolla varustetut, ns. laatuosakkeet yllättävät positiivisesti vuodesta toiseen

 1. ” ns. laatuosakkeet yllättävät positiivisesti vuodesta toiseen”

  Kiitos Piksun toimitukselle hyvästä analyysistä, joka kiinnostaa kaikkia osakesijoittajia. Viiden vuoden tarkastelujakso antaa hyvät edellytykset tarkastella erilaisten sijoitustyylien menestystä. Raportti on myös muutenkin erittäin kiinnostava, koska perustuu laajaan kansainväliseen aineistoon ja esittää olennaiset tiedot viime vuosien ajalta.

  Kokemukseni vahvistaa selvityksen havainnot pääosin oikeaksi ja antaa tukea sille, että kestävä kehitys puoltaa laatuyhtiöihin sijoittamista sekä lyhyellä että keskipitkällä tähtäimellä. Tulkitsen raporttia siten, että jokaisen osakesijoittajan pitäisi enemmän keskittyä yrityksiin ja jättää osakkeiden hintaseurantaa vähemmälle.

  Sijoittaja voi olla lähinnä keinottelija, joka pelkästään seuraa osakekursseja ja pyrkii ”peesaamalla” eli momentutyylillä tekemään nopeasti tulosta yrityksen taloudesta välittämättä. Mieleen tulee ääriesimerkkeinä ”meemi-sijoittajien” tyyli sijoittaa negatiivista tulosta tekevien yritysten osakkeisiin toivossa, että niiden osakkeet olisivat markkinoiden suosiossa tulevan hetken antaen ”satumaisia” voittoja. Kyse ei tällöin olekaan sijoittamisesta vaan pelureiden tavasta peesata, kytätä kurssikäyriä ja saada isot voitot äkkiä omaan taskuun.

  Yleensä sijoittajat panostavat liika paljon pörssikurssien seurantaan, kun syyt ja seuraukset johtuvat enemmän yritysten erilaisuudesta ja kyvystä kilpailla muita alan yrityksiä vastaan.

  Yritysanalyysit ovat verraton keino saada selville itseä kiinnostavien yritysten talousmenestys sen sijaan että seuraisi pelkästään osakkeiden kurssimenestystä. Yritysten analysointi on muutenkin kiehtovaa eli pitäisi löytää ne syyt, miksi joku yritys pärjää muita paremmin. Yritysten kilpailuanalyysi on kiinnostavaa, mutta vaatii paljon työtä ja vaivaa. Niin moninaiset ovat menestyksen kulmakivet.

  Lainaan Seppo Saarion aikoja sitten antamia vinkkejä menestyvien yritysten löytämiseksi. Mieleeni on jäänyt laatusana ”markkinajohtajat”. Näihin sekä saman toimialan kärkinimiin kannattaa ehkä keskittyä, jos ei osaa tehdä itse kilpailija-analyysejä.

Vastaa

Related Posts