Tulostaan ja osinkoaan kasvattavat, pörssissä hinnakkaat laatuyhtiöt ovat antaneet parhaita sijoitustuottoja

Sijoittaminen

Parhaiten on viimeisen viiden vuoden aikana pärjännyt ostamalla hyvän oman pääoman tuotolla, pienellä velkaantuneisuudella ja vakaalla tuloksen kasvulla varustettuja ns. laatuosakkeita.  Näiden osakkeiden pörissihinta saattaa olla korkea suhteessa tulokseen (korkea p/e- tunnusluku), mutta ne ovat silti pärjänneet sijoittajan kannalta loppujen lopuksi parhaiten. Pörssiarvo on noussut.

Tutkimus tehtiin veraamalla google finance palvelun avulla USA:ssa noteerattuja ja USA:n markkinoille sijoittavia iShares:n sijoitustyyli ETF rahastojen tuottoja. Vertailussa oli mukana viisi erilaista sijoitustyyliä:

Laatu (QUAL), joka sijoittaa niihin osakkeisiin, joiden oman pääoman tuotto, omavaraisuusaste, vakaa tuloksen kasvu,…  saavat parhaita arvoja. Näillä mittareilla parhaita yrityksiä sanotaan laatuyrityksiksi.

Osingon kasvu (DGRO), joka sijoittaa yrityksiin jotka ovat pystyneet vakaaseen osingon kasvuun.

Minimi volatiliteetti (USMV), joka sijoittaa niihin osakkeisiin, joiden pörssikurssi on ollut vähiten volatiili.

Kurssinousijat (MTUM), joka sijoittaa niihin osakkeisiin, joiden kurssi on viime aikoina (viimeisen vajaan vuosen aikana) noussut eniten.

Arvoyhtiöt (VLUE), joka sijoittaa osakkeisiin joiden pörssihinta on alhainen suhteessa tulokseen (alhainen p/e), kassavirtaan (alhainen p/cf), ja omaan pääomaan (alhainen p/b). Nämä ns. arvoyhtiöt kuuluvat pörssin heikoimmin arvostamiin yrityksiin, joiden osakkeet ovat pörssissä alennushinnoin tarjolla.

Vertailu antaa suuntaviivoja:

 • Osingon vakaa kasvu on ollut viime aikoina tärkeää. Tähän on hyvä syy. Hyvää, korkotason ylittävää, osinkoa tarjoavat yritykset ovat haluttuja silloinkin korot hieman nousevat.
 • Alhaista volatiliteettia tavoittelevat sijoittajat saivat sitä mitä halusivat. Tuotto oli kohtuullista ja kurssiheilunta vaimeaa.
 • Heikoimmin pärjäsivät pörssihinnaltaan edulliset, ns. arvoyhtiöt. Piksu toimitus ei tunne tämän ilmiön syytä. Mutta ilmeisesti halpaan hintaan oli monien yhtiöiden kohdalla jokin syy.

Piksu toimituksen maaliskuussa 2022 tekemä vertailu antoi hieman erilaisen tuloksen. Kärjessä olivat tuolloin momentum yhtiöt. Optimi sijoitustyyli näyttäisi riippuvan makrotalouden tilanteesta.

Lisää tietoa: google finance

2 thoughts on “Tulostaan ja osinkoaan kasvattavat, pörssissä hinnakkaat laatuyhtiöt ovat antaneet parhaita sijoitustuottoja

 1. ”Heikoimmin pärjäsivät pörssihinnaltaan edulliset, ns. arvoyhtiöt. Piksu toimitus ei tunne tämän ilmiön syytä. Mutta ilmeisesti halpaan hintaan oli monien yhtiöiden kohdalla jokin syy.”

  Yritys voi olla tänä vuonna hinnaltaan edullinen kun sen liiketoiminta heikkenee/supistuu. Se voi olla sitä vielä ensi vuonna kun sen liiketoiminta edelleen heikkenee/supistuu. Ja vielä sitäkin seuraavina vuosina. Loppua heikkenemiselle ei tunnu tulevan ellei yritysjohto tee jotain oleellista muutosta yrityksen tapaan toimia. Minulla on kokemusta tämän tapaisesta yrityksestä.

 2. Piksun toimitus on täysin oikeassa.

  Sijoituskirjassa ”Löytöretki sijoitusmaailmaan” oli eräs keskeinen toteamus: Yrityksen kannattava kasvu johtaa myös hyvään osakevalintaan.

  Selvitin 96:n eri yrityksen kannattavuutta ja kasvua yhtä aikaa ja parhaat menestyjät pörsseissä olivatkin juuri näitä kannattavasti kasvavien yritysten osakkeita.

Comments are closed.

Related Posts