Pörssissä on monta järkevää tulostuottoa takovaa yritystä

Yritysten tulostuotto (engl. Eearnings per share/EPS) on sijoittajan kannalta tärkeä tunnusluku. Se kertoo sen miten paljon yrityksen toiminta on tuottanut sijoittajalle omaisuutta. Tämän tunnusluvun kehitys määrää yleensä pitkällä aikavälillä yrityksen kurssikehityksen ja osinkotuotot.

Oheiseen taulukkoon on kerätty tulostuotoltaan parhaita suomalaisia suuria ja keskisuuria pörssiyrityksiä.

Tiedot perustuvat piksun OMXHex tunnuslukuarkistoon, joka on nyt päivitetty Q3 tietojen osalta. Taulukon luvut on laskettu viimeisen parin vuoden tulosten perusteella. Monen yrityksen kvartaalitulos riippuu voimakkaasti vuodenajasta ja edes yhden vuoden liukuva keskiarvo ei anna tuloksesta aina oikeaa kuvaa. Laskelmassa on siitä syystä käytetty hieman pidempää aikaikkunaa. 

Aineiston perusteella näyttää siltä, että järkevää, yli 4,5%, tulostuottoa antaa vielä moni yritys vaikka merkittävä osa OMXHex osakkeista onkin tällä kriteerillä laskettuna ylihinnoiteltuja.

Tulostuottoluvut perustuvat yritysten ilmoittamiin operatiivista toimintaa koskeviin laimennettuihin tulostuottoihin. Poikkeavat erät on periaatteessa karsittu pois. Yritykset kuitenkin joskus kaunistelevat operatiivisia tuloksiaan sisällyttämällä operatiiviseen tulokseen myös satunnaisiksi paremmin soveltuvia eriä. Siksi näihin lukuihin kannattaa suhtautua varauksella ainakin jos tulostuotossa on ollut suuria vaihteluja. Vaihtelut näkee parhaiten piksun eps- estimaatit sivulta ja osavuotiskatsaukset löytää piksun osavuosiarkistosta.    

One thought on “Pörssissä on monta järkevää tulostuottoa takovaa yritystä

  1. Selitys

    Näyttää, että monella kärkipään yrityksellä on jokin uhkakuva, joka rokottaa pörssikurssia. Kun kurssi painuu, E/P paranee ja sijoitus listalla nousee. Mielestäni tuo on jokatapauksessa perussijoittajan tunnusluku numero 1!

Comments are closed.

Related Posts