Pörssiyhtiömme ovat työmarkkinajärjestöjen harjoittamassa omistajaohjauksessa

Jos pitäisi valita viimeisen sadan vuoden ajalta talouteemme eniten vaikuttanut laulu, niin se olisi varmaan oheinen Kristiina Halkolan vuonna 1969 esittämä laulu 20 perheestä.

Tämä laulun taustalla vaikuttanut ajattelutapa johti siihen, että suomalainen tuotantokoneisto siirrettiin tärkeimmiltä osiltaan työmarkkinajärjestöjen, valtion, kuntien ja säätiöiden harjoittamaan omistajaohjaukseen. Siirto tapahtui nostamalla yksityisomistajien verotusta ja antamalla verohelpotuksia säätiöille ja työmarkkinajärjestöjen hallitsemille eläkevakuutusyhtiöille ja aika hoiti loput. Tuotantokoneiston yksityisomistus on tänä päivänä siedettävän pientä verrattuna muuhun pääomaan.

Yhdeksän suurimman pörssiryrityksen neljä suurinta omistajaa (esimerkki siitä mikä on meille tyypillistä)

Laulu 20 perheestä sisältää ajankohtaisen uudistusehdotuksen

Kristiina Halkolan laulu kannattaa kuunnella tarkoin – siinä on edelleen pätevä viesti meille tämän päivän suomalaisille.  Laulussa vaaditaan eduskunnalle tuota omistajavaltaa, kun taas vallitseva tilanne on toinen. Suurimmat pääomat, eläkevarat (180Mrd€) on työeläkelaissa määrätty työmarkkinajärjestöjen harjoittaman omistajaohjauksen piiriin.

Laki työeläkeyhtiöistä varmistaa työmarkkinajärjestöjen määrävän aseman seuraavasti:

 1. Hallintoneuvosto: "Hallintoneuvostossa on oltava sellaisia vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia, jotka valitaan keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä."
 2. Hallitus: "Hallituksessa on oltava sellaisia vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia, jotka valitaan keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä."

Nämä lainkohdat ovat johtaneet siihen, että Lauri Lyly ja Jyrki Häkämies kumppaneineen käyttävät omistajavaltaa suuremmalla pääomalla kuin Warren Buffet ja hallitsevat suurinta osaa suomalaisista pörssiyrityksistä. Työmarkkinajärjestöille keskitetty omistajavalta on samaa suuruusluokkaa maailman kaikkein rikkaipien tahojen kanssa.

Miksi työmarkkinajärjestöjen omistajavaltaa pitäisi vähentää ?

Herää kysymys: Miksi työmarkkinajärjestöjen omistajavaltaa pitäisi vähentää – eikö se ole toiminut hyvin? 

Seuraavat seikat puoltavat sitä, että omistajavaltaa siirrettäisiin eduskunnan suoraan ohjaukseen:

 • Kaikki eivät kuulu työmarkkinajärjestöihin eivätkä yhteiset pääomamme ole demokraattisen ohjauksen piirissä.  (vaikka Kristiina Halkola laulussaan aivan asiallisesti toivoo että ne olisivat eduskunnan suorassa ohjauksessa)
 • Työmarkkinajärjestöjen harjoittama omistajaohjaus on viime vuosina osoittanut heikkoutensa. Tärkeiden yritysten järkevä omistajaohjaus on jäänyt tekemättä (tapaus Nokia) ja joissain tilanteissa omistajat (hallitus) on ohjannut toimivan johdon vääränlaiseen strategiaan (tapaus metsäteollisuus). Tuloksena on ollut se, että suuret, työmarkkinajärjestöjen omistajaohjaamat yritykset ovat vähentäneet työpaikkoja. Hallituksiin ei ole myöskään saatu riittävästi kummankin sukupuolen edustajia ja yritysjohdon palkioiden on annettu nousta liian korkealle.
 • Työmarkkinajärjestöt ovat Suomessa tällä hetkellä ohjaajan penkillä mitä tulee kilpailukykyyn ja kustannustasoon. Tilanne ei ole kestävällä pohjalla kun maan hallitus ja eduskunta joutuvat toteamaan voimattomina kuinka maan talous näivettyy kun kustannustasoa nostetaan työmarkkinajärjestöjen keskinäisillä maan kattavilla sopimuksilla. Epäterveen tilanteen purkaminen on aloitettava jostakin ja työmarkkinajärjestöjen harjoittaman omistajavallan heikentäminen voisi olla ensimmäinen pieni ele oikeaan suuntaan.

Suomen hallitus ei sovellu omistajaohjausta käyttäväksi tahoksi – eduskunnan suora ohjaus on parempi

Kristiina Halkola esittää laulussaan aivan oikein, että omistajaohjaus pitäisi antaa eduskunnan suoraan kontrolliin samaan tapaan kuin esimerkiksi Suomen pankki. Tästä olisi selvää hyötyä. Hallitus ei silloin voisi niin helposti käyttää noita varoja oman vuotavan budjettinsa paikkailemiseen.

Eduskunnan kontrolli ei olisi välttämättä pitkän päälle kovin hyvä ratkaisu sekään, mutta hyvät vaihtoehdot ovat vähissä. Jotain pitäsi tehdä ja eduskunnan vallan lisääminen ei heikentäisi nykyistä tilannettamme. Siihen suuntaan on edetty muuallakin eikä eduskunnan vallan lisäämisestä ole muuallakaan koitunut sanottavaa haittaa. Työmarkkinajärjestöjen asema tärkeimpänä omistajavaltaa käyttävänä tahona on ainutlaatuinen Suomalainen ilmiö eikä tuossa ilmiössä ole tällä hetkellä mitään erityistä kehuttavaa.

 

4 thoughts on “Pörssiyhtiömme ovat työmarkkinajärjestöjen harjoittamassa omistajaohjauksessa

 1. En ole varma, millä tavoin

  En ole varma, millä tavoin eduskunta olisi sen parempi omistajavaltaa käyttävä taho kuin työmarkkinajärjestötkään – sen verran älyttömiä mielipiteitä sieltä säännöllisesti kajahtaa. Mutta eniten tekstissä otti silmään lause "Hallituksiin ei ole myöskään saatu riittävästi kummankin sukupuolen edustajia", työmarkkinajärjestöjen omistajaohjauksen "vikana". Eduskunta onkin varmasti parempi taho kontrolloimaan sitä, että yhtiöiden hallitusten jäsenillä on sopivat elimet jalkojen välissä, mutta mitä hyötyä siitä on kenellekään? Edes niille kiintiönaisille, jotka nostettaisiin hallituksiin "kiintiönaisina", saatika niille naisille jotka nousevat sinne kykyjensä perusteella ja saavat siitä "kiintiönaisen" leiman? Puhumattakaan sitten yhtiön ja yhteiskunnan edusta.

   

  Paljon enemmän olisin kyllä huolissani siitä, miten yrityksiin saataisiin yksityistä suomalaista omistusta. Viime vuosina valtio ja verottaja ovat kyllä tehneet kaikkensa, jotta yksityinen omistus siirtyisi (tai pysyisi) Suomen rajojen ulkopuolelle.

  1. Työmarkkinajärjestöt ovat suuri yhteiskunnallinen ongelmamme

   Olet kyllä oikeassa siinä että yrityksiin tarvittaisiin enemmän yksityistä suomalaista omistusta. Jopa enemmistö voisi olla yksityistä omistusta. Tämä olisi hyvä pitkän aikavälin tavoite. Omista rahoistaan huolissaan oleva yksityinen omistus parantaisi hallitustyöskentelyn laatua kuten olemme suomalaisten pienten yritysten menestyksestä oppineet.

   Otin kuitenkin kohteekseni suurimman yhteiskunnallisen ongelmamme, työmarkkinajärjestöt. Työmarkkinajärjestöt ovat tälläkin hetkellä koolla nostamassa suomalaista kustannustasoa vastoin kaikkea sitä mitä tiedämme ulkoisesta kilpailukyvystämme. Työmarkkinajärjestöt tuhoavat maatamme ja vientiteollisuuttamme samaan aikaan kun hallitus ja eduskunta pyrkivät omalta osaltaan rajoittamaan ylisuureksi paisuneen julkisen sektorin kustannustasoa. 

   Olet oikeassa siinä, että yksityistä suomalaista omistusta pitäisi lisätä ja työmarkkinajärjestöjen omistajaohjausta pitäisi vähentää. Ei ole kuitenkaan mahdollista eikä edes järkevää siirtää eläkevaroja yksityiseen omistukseen. Jos työmarkkinajärjestöjen valtaa pitää vähentää, niin eduskunta on ainoa järkevä vaihtoehto, jonne valta voidaan siirtää.

   Olisiko eduskunnan alaisuudessa toimiva instituutio työmarkkinajärjestöjä parempi isäntä pörssiyrityksillemme? No – hyvä kysymys. Periaatteessa eduskunta on kuitenkin parempi kun kerran näistä kahdesta pitää valita.

   Kai

   1. Pörssiyhtiömme työmarkkinajärjestöjen omistajaohjauksessa

    Toivottavasti myös sanomalehtiemme taloustoimitukset lukevat valikoimiaan Piksun artikkeleita ? Tätä artikkelia referoimallahan sanomalehdet saisivat hyvän jutun aiheen taloussivuilleen !

 2. Terävä havainto

  Niin. Pitäisi aloittaa muuttamalla tuo mainittu työeläkelain kohta, poistamalla jäsenmaksujen automaattiperintä ja verovähennysoikeus.

Comments are closed.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan