PT: Suomen talous kasvaa muuta Eurooppaa rivakammin

Kuluvan vuoden alussa Euroopan velkakriisi alkoi laantua, ja PT:n ennuste nojautuu oletukselle, että se pysyy kohtuullisesti hallinnassa jatkossakin. Korkotaso nousee ennustejaksolla vain vähän.

Talouskasvu nopeutuu useimmissa maailman maissa

Talouskasvu nopeutuu jo hieman useimmissa maailman maissa, ja se kiihtyy edelleen ensi vuonna. Euroalue kasvaa tänä vuonna 0,4 ja ensi vuonna 1,4 prosenttia. Euroopassa kehitys on kuitenkin varsin kaksijakoista. Kun Keski- ja Pohjois-Euroopan maissa talouskasvu on selvästi keskimääräistä parempaa, ovat finanssipolitiikkaansa voimakkaasti kiristäneet Etelän kriisimaat taantumassa ainakin vielä tänä vuonna.

Suomi kasvaa muuta Eurooppaa nopeammin

Kuitenkin Suomen viennin suhteellisen vähäinen riippuvuus näistä kriisimaista tekee mahdolliseksi sen, että kokonaistuotantomme kasvaa vuosina 2012 ja 2013 muuta Eurooppaa nopeammin selviää Palkansaajien Tutkimuslaitoksen (PT) tuoreesta  talousennusteesta.

Metsäteollisuuden ja elektroniikkateollisuuden vaikeudet ovat heikentäneet Suomen vientiä ja siten laajemminkin kansantaloutta. Kuitenkin pelko siitä, että Suomen teollisuus olisi rakenteellisesti niin heikko, että vaihtotase olisi muodostumassa pysyvästi alijäämäiseksi, näyttää ennenaikaiselta. Vielä tänä vuonna tavaratuonti kasvaa vientiä nopeammin ja myös vaihtosuhde heikkenee, mutta tilanne paranee selvästi ensi vuonna. Näköpiirissä oleva palvelutaseen trendinomainen parantuminen rajoittaa vaihtotaseen heikentymistä niin, että se on jo vuonna 2013 niukasti ylijäämäinen.

Veronkorotusten vauhdittama inflaatio on tänä vuonna 2,9 ja ensi vuonna 3,2 prosenttia. Niinpä palkansaajien reaaliansiot polkevat lähes paikallaan ennustejakson aikana. Kotitalouksien yhteenlaskettu reaalinen ostovoima kasvaa tänä vuonna 1,8 prosenttia, mutta nousu hidastuu reiluun prosenttiin ensi vuonna kiristyvän verotuksen ja korkeammaninflaation seurauksena. Yksityisen kulutuksen kasvuennusteet ovat 2,2 ja 1,3 prosenttia. Säästämisasteen lasku jatkuu. Rakentamisen ja kone- ja laiteinvestointien vauhdittamina yksityiset investoinnit yltävät 2,5 ja 4,5 prosentin kasvuun. Työllisyyskehitys pysyy kohtuullisena: työpaikat lisääntyvät tänä vuonna 12 000:lla ja ensi vuonna 24 000:lla.

Hallitusohjelmassa edellytetään, että valtion velan bktosuus kääntyy laskuun ja valtiontalouden alijäämä supistuu alle yhteen prosenttiin bkt:sta vaalikauden aikana. Alustavasti valtiontalous näyttää olevan kehittymässä myös vuosina 2014 ja 2015 siinä määrin suotuisasti, että veronkorotukset huomioiden esitetyn suuruiset menoleikkaukset eivät ole välttämättömiä hallitusohjelmaan kirjattujen tasapainotavoitteiden
saavuttamiseksi.

Hallitusohjelmasta voi seurata myös suhdanteita kärjistävää finanssipolitiikkaa. Jos kansantalous kehittyy selvästi heikommin kuin mitä PT ennustaa, voidaan joutua turvautumaan keinoihin, jotka syventävät taantumaa lisää. Jos taas suhdanteet kehittyvät odotettua selvästi paremmin, on vaarana, että hallitus tarpeettomasti jättää käyttämättä tilaisuuden vahvistaa julkista taloutta.

Related Posts