Rahastosäästäjät viisaita, pääomia siirrettiin keväällä lyhyen koron rahastoihin

  Sijoittajien pyrkimys välttää rahoitusmarkkinoiden riskejä näkyy toukokuun rahastoraportin mukaan siinä, että lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin toukokuussa miljardi euroa uutta pääomaa. Näistä rahastoista erityisesti rahamarkkinarahastot (499 milj. E) ja muut lyhyen koron rahastot (329 milj. E) kiinnostivat sijoittajia.

Osakerahastojen pääoma oli toukokuussa 19 miljardia euroa, jossa laskua oli 1,9 miljardia euroa. Lunastusten osuus laskusta oli 409 miljoonaa euroa ja kurssikehityksen vaikutus 1,5 miljardia euroa

Pitkän koron rahastojen pääoma pieneni 253 miljoonalla eurolla päätyen 18 miljardiin euroon. Nettolunastuksia tehtiin näistä rahastoista yhteensä 209 miljoonaa euroa. Pääomia nostettiin erityisesti euroalueen yrityslainarahastoista (523 milj. E). Uutta pääomaa sijoitettiin globaaleihin luokiteltuihin yrityslainarahastoihin (151 milj. E) ja valtionlainarahastoihin (124 milj. E) Kokonaisuutena muutokset pitkän koron rahastoissa olivat vähäisiä.

Yhdistelmärahastojen pääoma laski 233 miljoonaa euroa ja oli toukokuun lopussa 8,3 miljardia euroa. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) pääoma laski 19 miljoonaa euroa päätyen 1,4 miljardiin euroon.

Toukokuun tuottoisin rahastoluokka oli terveydenhoitoalalle sijoittavien rahastojen luokka 1,4 prosentin kuukausituotolla. Rahastoluokka tuotti parhaiten myös vuoden tarkastelujaksolla, jonka tuotto oli keskimäärin 11,1 prosenttia.

Viiden vuoden tarkastelujaksolla tuottoisin rahastoluokka on ollut euroalueen valtioriskiä sisältävien rahastojen luokka 5 prosentin vuotuisella tuotolla. Rahastoluokka on paras myös Sharpen luvulla mitattuna (Sharpe 1,3).

Related Posts

Sijoittaminen

Johtavat AI-yhtiöt

Tekoäly on nyt joka paikassa ja vähän samanlainen taikasana kuin Internet oli pari vuosikymmentä sitten. Lähdin tutkimaan johtavia AI-firmoja. Kannattaako niihin vielä sijoittaa?

Kokeile tekoälyn käyttöä