Rakkaus yritykseen on kuin rakkautta omiin lapsiin

Aivoaktivaation tasolla yrittäjän rakkaus yritykseensä muistuttaa vanhemman rakkautta lapsiinsa selviää Helsingin Yliopiston tutkimuksesta. Selvityksen mukaan rakkaus on motivoiva voima vanhemmilla ja yrittäjillä.

Tutkimuksessa mitattiin toiminnallisen magneettikuvauksen avulla isien ja kasvuyrittäjien aivotoimintoja: isät katsoivat kuvia omista lapsistaan sekä muista heille tutuista lapsista. Yrittäjät katsoivat kuvia omasta yrityksestään ja jostain toisesta heille tutusta yrityksestä. Rakkaus yritykseen osoittautui samanlaiseksi kun rakkaus omiin lapsiin. Teoriaan ja järkeen liittyvät aivoalueet kytkeytyivät pois ja tilalle astuivat positiiviset tunteet.

Vähäinen itseluottamus voi herkistää riskeille

Aivojen palkitsemiseen ja tunteiden käsittelyyn liittyvien alueiden toiminta puolestaan näytti liittyvän koehenkilöiden itseluottamukseen sekä isillä että erityisesti yrittäjillä. Itseluottamus on miehille tyypillisempää kuin naisille.

– Tuloksemme viittaavatkin siihen, että vähemmän itseensä luottavat isät ja miesyrittäjät ovat ehkä herkempiä vanhemmuuteen ja yrittäjyyteen liittyvien uhkien ja riskien suhteen, Marja-Liisa Halko sanoo. 

Toisaalta tulokset viittaavat myös siihen, että liiallinen itsevarmuus ja negatiivisten tunteiden ”poiskytkentä” voivat olla oman yrityksen menestyksen yliarvioinnin tai omaan yritykseen liittyvien liian optimististen käsitysten taustalla.

 

Tunneside edesauttaa yrittäjän pyrkimyksiä

Tutkimuksessa testattiin olettamusta, jonka mukaan yrittäjän tunneside omaan yritykseen muistuttaa vanhemman tunnesidettä omaan lapseen. Yrittäjät sitoutuvat omaan yritykseensä vahvasti myös tunnetasolla ja tuo sitoutuminen edesauttaa yrittäjän pitkäaikaisia pyrkimyksiä. Olettamusta ei kuitenkaan ole aiemmin kokeellisesti testattu.

Marja-Liisa Halkon, Hankenin tutkijan Tom Lahden, Laurean tutkijan Kaisa Hytösen sekä Aalto-yliopiston tutkijan Iiro Jääskeläisen tutkimuksessa haluttiin osoittaa, että yrittäjän rakkaudesta omaan yritykseen löytyy paljon samoja piirteitä kuin vanhemman rakkaudesta.

Related Posts