Rautaa rajoille ja maan uumeniin

nordautomation_osakuljetus

KUVA: Pauli Ojala, Nordautomation Oy, Kristiinankaupunki (25.9.2000)

Kaivosteollisuus on globaalia liiketoimintaa. Myös Suomessa toimivat kaivosyhtiöt ja malminetsintää harjoittavat yhtiöt ovat valtaosin ulkomaisessa omistuksessa. Kaivannaisalan kehittäminen käsittää myös kivialan, niin rakennuskivet kuin muut kiviainekset. Kaivannaisalan osaamisen ja ongelmanratkaisun kärjet ovat sovellettavissa lähes sellaisenaan kivialalle. Pohjoismaitten prosessiosaajat pystyvät toimittamaan 70 – 80 prosenttia maailman kaivannaisteollisuuden teknologiatarpeista:

 • Outotec
 • Metso
 • Normet
 • Sandvik
 • Boliden
 • Scania
 • Atlas Copco

VERKOSTOITUMINEN

Maarakentaminen ja kaivannaisteollisuus ovat isoja investointeja vaativia liiketoimialoja. Menestyminen pitkässä juoksussa edellyttää ratkaisujen toimittajilta ammattitaitoa, suunnitelmallisuutta sekä henkistä pääomaa pitkäjänteisesti toimivien kokonaisuuksien aikaansaamiseksi.

Koneenrakentamisen ja metallituotannon yritysten verkostot ovat viime aikoina kehittyneet voimakkaasti. Alueellisia verkostoja on lähes kaikkialla valmiina ja yritysten välinen yhteistyö entistä sujuvampaa.

Kainuun Barentsin alueen metallialan yhteistyöhanke tuo kaivannaisteollisuuden Venäjä-ulottuvuuden tarjolle ja hyödynnettäväksi.

EU:n rahoitusinstrumenteilla tuetaan kansainvälisiä kaivannaisalan kehittämishankkeita: pienemmät yritykset pääsevät mukaan ja saavat käyttöönsä paikallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden palvelut.

Investoinnit kehityksen kärjessä oleviin työvälineisiin ja prosessiratkaisuihin on tulevaisuuden turvaamista.

TOIMIALAPÄIVÄT KAJAANISSA

Keskustelin tällä viikolla Kajaanissa kaivannaisalan toimialapäivillä kuljetin- ja nosturiratkaisuista alan asiantuntijoiden kanssa.

Pohjois-Suomessa, –Ruotsissa ja –Norjassa aukeaa lähivuosina useita uusia kaivoksia; alan tulevaisuus näyttää nyt sekä työntekijöiden että laitetoimittajien näkökulmasta hyvältä. 

Osaaville prosessilaitetoimittajalle on töitä tarjolla ympäri maailman.

Kainuussa kuumimpia kohteita ovat Talvivaara, Mondo Minerals ja Sotkamo Silver. Täkäläisestä maaperästä nostetaan nikkeliä, mangaania, talkkia, sinkkiä, kuparia, kobolttia sekä kohta myös hopeaa ja kultaa.

Kainuun kaivannaisalan kehittämisohjelmaa valmistellaan tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Karjalan kivi- ja kaivannaisalan kehittämisstrategian kanssa.

Aluetalouden kehittäjien tavoitteena on päästä yhteiseen toimintaan. Strategiseen yhteistyöhön tähdätään muiden kaivannaisalan alueellisten kehittämisohjelmien kanssa.

 • Kainuussa Talvivaara Prime –hanke
 • Pohjois-Karjalan Pro Kaivos -hanke

Varsinaisena onnistumisen haasteen muodostaakin se, että eri alojen kehittämisohjelmat / – toimet löytäisivät toisensa käytännön tekemisen tasolla.

Erikoisosaaminen, jolle on käyttöä yhdellä toimialalla, saattaa vähän modifioituna olla hyvin käyttökelpoista myös toisella alalla. Metsäteollisuuden ja kaivannaisalan osaamisten yhdistäminen ja sovellusten viilaaminen tulee väistämättä heti mieleen.

KUUSAMOON

Avolouhoksena alkavaa ja maanalaisena kaivoksena jatkuvaa kultakaivosta suunnittelee Kuusamoon australialainen Dragon Mining –yhtiö. Alueen laajuus on 3,5 neliökilometriä. Kuusamon Juomasuon kultakaivossuunnitelmissa arvioidaan olevan optiona myös maaperässä runsaana esiintyvä uraani.

Dragon Mining Oy:n toimitusjohtaja Heimo Pöyryn mukaan Kuusamon maaperässä on paljon uraania, mutta Juomasuon alueella yhtiön tarkoituksena on keskittyä luvan saatuaan kullan louhintaan.

Ympäristöluvan kohtalo ratkennee ensi vuoden alussa. Työpaikkoja kaivoksessa olisi 70 – 80. Toiminta voi lupien saamisen jälkeen alkaa noin viiden vuoden päästä.

– On totta, että Rukan lähellä on kaksi esiintymää. Tämänhetkisissä suunnitelmissa ne eivät kuitenkaan ole mukana, toteaa toimitusjohtaja Heimo Pöyry.

AUTOMAATIO

Kaivosalasta puhutaan vaihteeksi tulevaisuuden alana, joten kilpailu prosessilaitetoimituksista kiihtynee. Vaikka kaivosteollisuus – kapeasti nähtynä – mielletään suppeaksi erikoisalaksi, on se todellisuudessa useiden alojen osaamista soveltavaa prosessiteollisuutta.

Siihen keskittynyttä, kaiken kattavaa toimituskykyä ja palveluosaamista on mahdotonta saada. On haettava osaajia ja toimittajia, joilla on sovellus- ja muuntautumiskykyä.

Automaatio-osaaja on automaatiotaituri myös kaivoksessa. Erikoistuminen ja ongelmanratkaisu paranee, kun kaivostoiminnan prosessiosaajat ja ratkaisujen toimittajat lyövät viisaat päänsä yhteen. Luovaa yhteistyötä tarvitaan!

Kaivannaisteollisuus tarvitsee uusia automaatio- ja informaatiotekniikan sovelluksia prosesseissaan. Voimme hyödyntää metsä- ja prosessiteollisuuden osaamista ja ratkaisuja.

Kaivokset Suomessa ovat automaatiotekniikaltaan huippuluokkaa ja toimitukset sisältävät raudan lisäksi prosessiteknisiä oivalluksia, tuottavuuden parannuksia, tietojenkäsittelyä ja automatiikkaa.

NAAPURIMAT

Pohjoiseen sijoittunut kaivosala etsii osaajia ja tekijöitä ympäri Suomen. Ruotsissa ja Norjassakin tapahtuu: kaivosteollisuuden investointibuumi näkyy myös naapurimaissa. Kajaanissa korviini tarttui muun muassa Pajala, Jällivaara, LKAB, Kaunisvaara, Kiiruna…

 • Naapurimaiden kanssa tehdään maa- ja kallioperätutkimusta sekä tuotantoteknologian kehittämistä. Kallioperämme on samanlaista Norjasta Kuolan niemimaalle.
 • Yhteistyön lisääminen Venäjän kanssa on houkuttelevaa, sillä Venäjän kaivosteollisuudella on sekä osaamista että taloudellisia resursseja.
 • Kaivosalan toiminnot voidaan jakaa neljään vaiheeseen: louhinta, näytekäsittely, rikastus ja kunnossapito.
 • Prosessiratkaisut ilman huolenpitoa eivät anna parasta kokonaistulosta.

 

Related Posts