Saksan suhdannekello on siirtynyt laskusuhdanne vaiheeseen

Saksan ifo indeksin suhdanneodotukset putosivat pari päivää sitten yllättäen alimmilleen kolmeen vuoteen. Tämä on ollut viime päivien pörssilaskun syynä.

Maailmankaupan kehitys on heikkoa

Saksan teollisuustuotteiden osuus maailmankaupasta on merkittävä ja IFO indeksi kertoo Euroalueen ohella paljon maailman taloudellisesta tilanteesta. IFO indeksin kehitys osoittaa, että kaupan ja makrotalouden kehitys horjuu maailmanlaajuisesti. Alkuvuoden pörssihermoilu on tapahtunut hyvästä syystä. 

Syynä lienee raaka-aineiden tuottajien vaikeudet

Euroalueen ja Saksan kilpailukyvyssä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Euron arvo on pysynyt vakaana ja hintakilpailukyky on säilynyt. Ainoa merkittävä selittävä tekijä on maailmanlaajuisen kysynnän hiipuminen.

Voimme vain arvailla missä kysyntä on heikentynyt eniten. USA:n talous on osoittanut heikkouden merkkejä, mutta kulutuskysyntä on ollut hyvää ja syyllistä pitääkin etsiä muualta – raaka-aineiden tuottajista ja öljymaista, joiden tulovirrat ovat kuivuneet.

Saksan ifo indeksin kehitystä voidaan visualisoida suhdannekellolla

Saksalaisen IFO indeksin kehitystä voi visualisoida suhdannekellolla. Yleensä suhdannetilanne kiertää kellon lailla nelikenttää:
Nousuvaiheessa (Upswing) odotukset ovat korkealla, mutta talous ei vielä kasva.
Korkeasuhdanteessa (Boom) sekä odotukset että kasvu ovat voimakkaita.
Laskusuhdanteessa (Downswing) odotukset ovat heikot, mutta talous kuitenkin vielä kasvaa
Lama (Recession) vaiheessa sekä odotukset että kasvu ovat heikkoja

Odostusten putoaminen näkyy nyt siten, että IFO indeksi on siirtynyt laskusuhdanne vaiheeseen.

Related Posts