Suomalaiset perheyhtiöt sijoittavat startuppehin

Sijoittaminen

Suomalaisten sijoittajien luottamus kotimaisiin startup yrityksiin säilyi viime vuonna hyvänä. Sen sijaan ulkomaisten sijoittajien luottamus suomalaiseen startup yrityskentään romahti.Ulkomaalaisten sijoitusten määrä pieneni 58 %  edellisvuodesta.

Startupit keräsivät vuonna 2023 yhteensä 871 miljoonaa euroa kasvurahaa, selviää Pääomasijoittajat ry:n tuoreista tilastoista. Sijoitusten summa tippui noin puolella edellisvuoteen verrattuna, jolloin suomalaisiin startupeihin sijoitettiin ennätykselliset 1,7 miljardia euroa. Pudotus vastaa muualla Euroopassa sekä Yhdysvalloissa nähtyä rahoituksen hiipumista.

Sijoitussumman laskua selittää etenkin isojen sijoituskierrosten merkittävä väheneminen ja yleinen rahoituskierrosten kokojen pienentyminen. Viime vuoden suurimman, 162 miljoonan euron sijoituksen keräsi Hostaway, joka auttaa tehostamaan lyhytaikaisvuokraajien liiketoimintaa. Esimerkiksi vuoden 2021 suurin sijoitus oli Woltin keräämä 440 miljoonaa, ja vuonna 2022 Relex keräsi 500 miljoonan sijoituskierroksen.

Startupit keräävät rahoitusta pääomasijoittajilta, enkelisijoittajilta ja muilta sijoittajatahoilta, kuten yrityksiltä. Pääomasijoitusten osuus vuonna 2023 kerätystä rahoituksesta oli 389 miljoonaa euroa. Tästä summasta 167 miljoonaa tuli kotimaisilta ja 222 miljoonaa ulkomaisilta pääomasijoittajilta.

”Vuosien määrätietoisella työllä Suomeen on luotu vahva perusta kotimaisten startupien rahoitukseen, joka on ollut keskeisessä roolissa kansainvälisten sijoittajien pääoman olennaisen vähenemisen vuoksi. Kiristyneessä markkinaympäristössä startupit ovat myös tehneet aktiivisia toimenpiteitä pääomatehokkuuden lisäämiseksi”, kommentoi Jussi Sainiemi, pääomasijoitusyhtiö Voima Venturesin varatoimitusjohtaja ja Pääomasijoittajat ry:n venture capital -työryhmän puheenjohtaja.

Suomalaiset perheyhtiöt aktivoituivat sijoittamaan startuppeihin

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta suomalaisten venture capital -rahastojen varainkeruu pysyi vuonna 2023 ennätystason tuntumassa, kun rahastoihin kerättiin yhteensä 507 miljoonaa euroa uusia varoja.

Lifeline Ventures julkaisi viime vuonna Suomen suurimman, 150 miljoonan euron rahaston. Lisäksi Voima Ventures, IPR.VC, Gorilla Capital ja 3TS keräsivät uudet rahastonsa vuonna 2023.

Markkinalla aloitti myös useita uusia toimijoita, kun Greencode Ventures, Kvanted ja Failup Ventures keräsivät ensimmäiset rahastonsa.

”Rahastojen onnistuneen varainkeruun avulla suomalaisia startupeja pystytään rahoittamaan entistä pidemmälle kotimaisin voimin, mutta ennen kuin kotimaisten rahastojen kokoluokka on saatu kasvatettua kansainväliselle tasolle, myöhemmän vaiheen suurissa rahoituskierroksissa olemme riippuvaisia ulkomaisista sijoittajista. Kansainvälisesti suuret rahastot ovat satojen miljoonien kokoluokkaa”, kommentoi Jonne Kuittinen, Pääomasijoittajat ry:n tutkimuksista ja tilastoinnista vastaava varatoimitusjohtaja.

Erityisesti varakkaiden suomalaisten perheiden sijoitusyhtiöt (nk. family officet) aktivoituivat rahastosijoittajina ja sijoittivat venture capital -rahastoihin moninkertaisen määrän aiempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2023 kerätyistä varoista 167 miljoonaa tuli perheiden sijoitusyhtiöiltä, kun aiempina vuosina summa on liikkunut viiden ja neljänkymmenen miljoonan välimaastossa.

”Pääomasijoitusrahastojen tuotot ja startupmenestystarinat ovat houkutelleet mukaan uusia family office -sijoittajia. Kotimaisten rahastojen kokojen kasvattamiseksi meidän pitää onnistua myös ulkomaisten rahastosijoittajien vakuuttamisessa ja poistaa turhat kotimaiset säädösesteet esimerkiksi säätiöiden sijoituksista pääomasijoitusrahastoihin”, Kuittinen päättää.

Related Posts

Kirjat

Naapurineljännes

30.11. 1939 voittamaton puna-armeija (=ei voittoja) vyöryi Suomeen vapauttamaan nälkää näkeviä työläisiä sorron ikeestä. Puuhassa oli mukana suurta kansansuosiota nauttinut O-V Kuusinen ”hallituksineen”. Koska puna-armeija