Suomalaisten on entistä vaikeampi piilottaa varoja ulkomaille

Ulkomaisia tuloja on entistä vaikeampi pitää verotuksen ulkopuolella, kun veroviranomaiset alkavat saada laajasti tietoja ulkomaisissa pankeissa sekä rahoitus- ja vakuutuslaitoksissa olevista suomalaisten tuloista ja varoista.

Suomi sitoutuu automaattiseen tietojenvaihtoon lähes 50 valtion kanssa. Sopimus tulee sovellettavaksi kun Suomi on saattanut yhteisen automaattisen tietojenvaihdon mallin kansallisesti voimaan (Piksu toimituksen huomio: ensi vaalikaudella).

Suomi allekirjoitti keskiviikkona 29. lokakuuta sopimuksen automaattisesta pankkien sekä rahoitus- ja vakuutuslaitosten tilitietojen vaihtamisesta. Sopimuksessa on mukana lähes 50 valtiota ja oikeusaluetta. Sopimukseen tulee myöhemmin liittymään useita muita valtioita, kun ne ovat teknisesti valmiita aloittamaan automaattisen tietojenvaihdon.

Sopimuksessa allekirjoittajat sitoutuvat aloittamaan automaattisen tietojenvaihdon vuonna 2017, jolloin vaihdetaan tilitietoja vuodelta 2016. Sopimuksen allekirjoittajien joukossa ovat kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot mukaan lukien Itävalta (vuodesta 2018), Kypros, Luxemburg ja Malta. Lisäksi mukana ovat muun muassa Bermuda, Brittiläiset Neitsytsaaret, Caymansaaret, Gibraltar, Guernsey, Jersey, Liechtenstein ja Mansaari.

Sopimuksessa edellytetään, että osapuolet soveltavat Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n hyväksymää yhteisen automaattisen tietojenvaihdon mallia (Common Reporting Standard – CRS). Siinä finanssilaitokset ovat velvollisia tunnistamaan asiakkaansa ja näiden verotukselliset asuinvaltiot. Lisäksi välilliset omistajat eli erilaisia yhtiöitä tai yhteenliittymiä hallitsevat luonnolliset henkilöt tulee tunnistaa sovitussa laajuudessa.

Asiakkaan tunnistamiseen liittyy myös huolellisuusmenettely, jolla selvitetään asiakkaan todellinen asuinvaltio yhdenmukaisella tavalla kaikissa CRS:ää soveltavissa valtioissa ja oikeusalueissa. Yhdenmukaisen tunnistamisjärjestelmän ansiosta sekä finanssilaitosten että verohallintojen hallinnollista taakkaa voidaan minimoida.

Sopimuksen ansiosta Suomi saa automaattisesti laajasti tietoa siitä, mitä tuloja ja varoja Suomessa asuvilla henkilöillä on ulkomailla. Tämä vaikeuttaa huomattavasti mahdollisuuksia pitää tuloja verotuksen ulkopuolella.

 

Related Posts