Suomalaisyritysten luottokelpoisuuden läpinäkyvyys paranee ja byrokratia vähenee

Suomalaisten yritysten taloudellisen aseman läpinäkyvyys paranee ja pk-yritysten byrokratia vähenee. Verohallinto toimittaa verovuodesta 2011 alkaen kaikki rekisteröitäväksi säädetyt tilinpäätöstiedot Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH), joka julkaisee tilinpäätöstiedot kaupparekisterissä. Kaupparekisterin tiedot ovat saatavissa nettipalvelun kautta.

Kun yhteisö toimittaa tilinpäätöstiedot Verohallinnolle, täyttyy yhteisön rekisteröintivelvollisuus kaupparekisteriin.

Aikaisemmin Verohallinto välitti vain osan rekisteröitävistä tilinpäätösasiakirjoista ja asiakaan tuli täydentää tilinpäätöstään ilmoittamalla puuttuvat tiedot PRH:lle.

Tilinpäätöstietojen välitysmenettely koskee osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Menettely ei kuitenkaan koske asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöitä.

”Tilinpäätösten välitysmenettelyn tavoitteena on parantaa PRH:n tiedonsaantia. Ensimmäisen kerran tilinpäätöstietoja välitettiin vuonna 2008 päätyneiden tilikausien osalta. Tällöin kaupparekisteriin rekisteröityjen tilinpäätöstietojen määrä kasvoi lähes 50 % aikaisempaan vuoteen verrattuna. Nyt käyttöönotetun uuden menettelyn myötä tilinpäätöstietojen antaminen on entistä helpompaa, koska asiakkaan tarvitsee antaa tiedot vain yhdelle viranomaiselle”, ylitarkastaja Olli Sierla painottaa.

Tilipäätöstietojen ilmoittaminen on helpointa sähköisen tuloveroilmoituksen antamisen yhteydessä. Tilinpäätöstiedot voi myös ilmoittaa paperilla antamalla tilinpäätöksen veroilmoituksen liitteenä.

Tilinpäätöstietojen välittäminen on osa Verohallinnolla ja PRH:n yhteistyötä. Esimerkiksi suosittu Ytj-palvelu on Verohallinnon ja PRH:n yhdessä toteuttama palvelu.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan