Suomeen kaksi uutta ydinvoimalaa

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tulee esittämään, että valtioneuvosto tekisi kaksi myönteistä periaatepäätöstä ydinvoiman lisärakentamiseksi. Hän esittää, että valtioneuvosto tekisi myönteiset periaatepäätökset Teollisuuden Voima Oyj:n ja Fennovoiman Oy:n hakemuksista. Samassa yhteydessä tehtäisiin myönteinen periaatepäätös Posivan hakemuksesta TVO:n hankkeen käytetyn polttoaineen huollosta.

Hallitus käsitteli ydinvoimalaitoshakemuksia 21.4. iltakoulussaan. Ydinlaitoksia koskevat periaatepäätöshakemukset tulevat valtioneuvoston käsittelyyn 6.5.2010.

– Hallitus on ottanut ilmastohaasteen vakavasti. Nyt linjatut energiaratkaisut vievät Suomea radikaalisti päästöttömään suuntaan. Samalla annamme Suomen teollisuudelle vahvan signaalin investoida ja luottaa Suomeen, linjasi elinkeinoministeri Pekkarinen iltakoulun jälkeen.

– Historiallista on myös se, että nyt tehdyillä ratkaisuilla Suomi pääsee monen vuosikymmenen jälkeen irti tuontisähköstä. Tulemme tuottamaan itse oman energiamme ja teemme sen vielä puhtaasti, kertoi Pekkarinen.

Hallituksen muut tavoitteet sähkömarkkinoilla ovat sähkön saatavuuden turvaaminen, sähkön hinnan pitäminen kohtuullisena sekä sähkön tuotannon ympäristövaikutusten pitäminen hyväksyttävinä.

Uusiutuva energia, energiatehokkuus ja ydinvoima välineet päästövähennyksiin

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tulee esittämään, että valtioneuvosto tekisi kaksi myönteistä periaatepäätöstä ydinvoiman lisärakentamiseksi. Hän esittää, että valtioneuvosto tekisi myönteiset periaatepäätökset Teollisuuden Voima Oyj:n ja Fennovoiman Oy:n hakemuksista. Samassa yhteydessä tehtäisiin myönteinen periaatepäätös Posivan hakemuksesta TVO:n hankkeen käytetyn polttoaineen huollosta.

Hallitus käsitteli ydinvoimalaitoshakemuksia 21.4. iltakoulussaan. Ydinlaitoksia koskevat periaatepäätöshakemukset tulevat valtioneuvoston käsittelyyn 6.5.2010.

– Hallitus on ottanut ilmastohaasteen vakavasti. Nyt linjatut energiaratkaisut vievät Suomea radikaalisti päästöttömään suuntaan. Samalla annamme Suomen teollisuudelle vahvan signaalin investoida ja luottaa Suomeen, linjasi elinkeinoministeri Pekkarinen iltakoulun jälkeen.

– Historiallista on myös se, että nyt tehdyillä ratkaisuilla Suomi pääsee monen vuosikymmenen jälkeen irti tuontisähköstä. Tulemme tuottamaan itse oman energiamme ja teemme sen vielä puhtaasti, kertoi Pekkarinen.

Hallituksen muut tavoitteet sähkömarkkinoilla ovat sähkön saatavuuden turvaaminen, sähkön hinnan pitäminen kohtuullisena sekä sähkön tuotannon ympäristövaikutusten pitäminen hyväksyttävinä.

Uusiutuva energia, energiatehokkuus ja ydinvoima välineet päästövähennyksiin

Ydinvoiman lisärakentaminen on yksi osa hallituksen ilmasto- ja energiastrategian mukaisia energialinjauksia. Muut vähäpäästöiseen, energiaomavaraiseen ja kilpailukykyiseen Suomeen vievät linjaukset ovat uusiutuvan energian käytön lisääminen sekä energiansäästön ja energiatehokkuuden parantaminen.

Valtioneuvosto teki 4.2.2010 periaatepäätöksen energiatehokkuuden edistämistoimien tehostamisesta. Päätöksessä esitetyillä toimenpiteillä arvioidaan saavutettavan yhteensä 37 TWh säästö energian kokonaiskulutuksessa vuoteen 2020 mennessä.

Hallituksen ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmä pääsi 20.4.2010 yhteisymmärrykseen uusiutuvan energian velvoitepaketin sisällöstä. Sen avulla Suomi lisää EU-velvoitteen mukaisesti uusiutuviin energiamuotoihin perustuvaa energiantuotantoa vuoteen 2020 mennessä yhteensä 38 terawattitunnilla.

 

Lähde: Valtioneuvoston tiedote

 

Ministeri Pekkarisen esitys

Tiedotustilaisuuden ppt-esitys

One thought on “Suomeen kaksi uutta ydinvoimalaa

  1. Itkeä vai nauraa

    En tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa kun katselee mitä soopaa tuossa hallituksen tiedotteessa on. Vaikkapa periaatepäätös energiatehokkuuden edistämistoimien tehostamisesta – siinä niitä on tyhjiä suunnittelusanoja koko joukko peräkkäin.
    Revi siitä 37 terawattituntia, Power Point kalvoista.

     

Comments are closed.

Related Posts