Suomen kannattaa jatkaa panostusta hyvään koulutus- ja yliopisto- järjestelmään

Suomi pärjää hyvin OECD:n vertailussa, jossa verrataan teollistuneita maita erilaisissa hyvään yhteiskuntaan ja elämään liittyvissä asioissa. Oheinen kuva kertoo Suomen aseman suhteessa muihin.

Olemme odotetun hyviä:

– koulutuksessa

– hallinnossa ja demokratian tasossa

– tasapainoisen työ- ja vapaa- ajan aikaansaamisessa

Mutta jäämme varmaan monen yllätykseksi aika heikoille kun mittarina on:

– tulotaso (vaikka asemamme on viime vuosina parantunut)

– terveys

– turvallisuus ja sen kokeminen

Haluamme olla yhteiskuntana houkutteleva hyvä brandi, joka nostaa kaikkien sen piirissä tuotettujen palveluiden arvoa ja tekee meistä muutenkin haluttuja. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi ainakin turvallisuus ja terveys ovat sellaisia osatekijöitä, joihin kannattaisi tämän tutkimuksen mukaan kiinnittää hieman huomiota.

Vertailu on suuntaa antava ja sen avulla opimme jotain uutta itsestämme ja yhteiskunnastamme. Emme varmaankaan halua olla parhaita kaikessa. Se ei ole varmaan edes mahdollista. Ja joissakin tapauksissa mittaustekniikka ei tee oikeutta vallitsevalle tilanteelle. Esimerkiksi ympäristömme on puhtaimpia maailmassa, mutta tämän tutkimuksen mittaustapa pudottaa meitä epäoikeutetusti kärjestä.

Hyvästä koulutus- ja yliopisto- järjestelmästä kannattaa pitää kiinni

Yhteiskunnan tasolla on tärkeää että tunnemme itsemme, taustamme ja osaamisemme ja valitsemme sen perustella ne asiat joissa haluamme olla hyviä ja kehittämme osaamistamme juuri näissä asioissa. Hyvä koulutus- ja yliopisto- järjestelmä voisivat olla sellaista arvokasta osaamista joista haluamme pitää kiinni.

 

Related Posts

Lajittelematon

Osinkojen lähdeverotuksen korjaus

Vihdoinkin EU alkaa puuttua asiaan. Onkin ollut täysin käsittämätöntä kun EU-maat eivät ole noudattaneet verosopimuksia.

https://www.porssisaatio.fi/blog/2023/09/29/ulkomaisista-osakkeista-maksettujen-osinkojen-lahdeverotukseen-ehdotetaan-muutoksia/

 

 

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com